Hej alla Sweduga vänner!

I år har vi verkligen kommit igång med verksamhet som syns och gör skillnad. Allt tack vare era bidrag och stöttningar.

Som ni vet så jobbar vi i ett begränsat område som heter Katwadde Parish utanför staden Masaka. Där bor c:a 2000 personer (220 familjer). Dessa människor tillhör de absolut fattigaste i Uganda.

Vi arbetar efter ett 3-punktsprogram.

  • Friskt vatten inom rimligt område (max 1 km)
  • Utbildning i förbyggande hälsovård (det absolut mest kostnadseffektiva sättet att förbygga sjukdomar).
  • Hjälpa kvinnorna att starta upp verksamheter för att tjäna egna pengar.

När vi kom dit första gången i maj 2015 var förhållandena minst sagt miserabla. Man hade upp till 5 km för att hämta vatten som många gånger var väldigt smutsigt. Sjukdomarna avlöste varandra och framför allt barnadödligheten var skrämmande hög.  1 barn av 10 upp till 5 års ålder dog. Den vanligaste orsaken var malaria och diarréer med uttorkning som följd. Dessa sjukdomar är relativt enkla att bota men det kostar pengar och det har man inte. Medelåldern är 15 år. Medellivslängden är 44 år. 60 % av barnen gick inte i skolan regelbundet. Framför allt frånvaron för flickor som var speciellt utsatta på grund av arbete i hemmet och avsaknad av mensskydd. Det är vanligare att en 18-års flicka är gift och har barn än att de går i skolan.

Detta har vi kunnat uträtta under 2016.

Vatten

Vi har byggt 4 brunnar som försörjer c:a 1600 personer med friskt vatten inom 1 km. Ytterligare 1 brunn är på gång sedan räknar vi med att i stort sett täckt in hela området.

2 brunnar ytterligare har Sweduga byggt för andra biståndsorganisationer.

Förebyggande hälsovård

Några av våra medarbetare (Leticia, Salma och Robinah) i vårt team där nere har jobbat hårt under året med att ta fram ett utbildningspaket i förebyggande hälsovård. Det är uppdelat i 6 moduler där varje modul avser en speciell hälsorisk. T.ex. malaria, diarréer, förlossningsproblem, könsrelaterade sjukdomar, övriga febersjukdomar, lära om hygien och sanitära förhållanden o.s.v.

Varje modul beräknas ta 1 månad att lära ut så sammanlagt räknar vi med en utbildningstid på c:a 6-7 månader.

I samband med detta har vi hyrt ett litet hus mitt i byn som vi renoverar upp och ska använda som undervisningslokal. Längre fram har vi för avsikt att där inrätta en liten hälsocentral med en sjuksköterska och en barnmorska.

Utbildningen startade upp i november i år med 12 kvinnor och pågår varje fredag. Intresset och engagemanget från både lärare och elever är väldigt stort.

För att kunna mäta effekten av vårt arbete har vi valt ut 10 familjer där vi gör en djupare analys av sjuk- och hälsoproblemen under 2015 och 2016. Dessa familjer ska utgöra vår referensgrupp där vi år efter år kan följa resultatet av vårt arbete.

Utbildningen i förebyggande hälsovård och tillgången till friskt vatten tror vi kommer avsevärt förbättra levnadsförhållandena i området.

Starta upp verksamheter

Här har vi inte kommit igång på allvar. Vi undersöker som bäst vilka möjligheter som finns. När det gäller odlingar ser vi stora möjligheter. Marken är väldigt bördig och klimatet gynnsamt. Framför allt för kaffe och exotiska frukter. Här blir vår uppgift att utbilda dem i att odla på ett effektivare sätt samt hjälpa dem att få avsättning för deras produkter.

Vidare finns hantverkstraditioner som säkert går att utveckla.

En grupp av 30 familjer har startat upp tillverkning av tvål och tvättmedel. Vi ska hjälpa dem att utveckla detta när vi får in mer pengar. Marknaden finns redan till bl.a. skolorna runt om.

Vi kan tänka oss att låna ut utsäde, plantor, höns, getter, kor m.m. Allt ska dock bygga på formella avtal med återbetalning. Först måste vi dock samla ihop ett riskkapital att börja med.

Utbildning i Human Rights

Leticia vår medarbetare har pluggat Mänskliga Rättigheter under året. Hon har framför allt en väldigt gedigen erfarenhet av missförhållanden inom familjerna. Våld i hemmet, männens behandling och diskriminering av kvinnorna o.s.v. Hon har på ett engagerande och uppfriskande sätt kunnat förmedla sina kunskaper så att folket känner igen situationerna. Detta är numera ett komplement i all vår verksamhet där nere. Sweduga har dessutom genom Leticia hållit introduktionsutbildningar i två skolor om Mänskliga Rättigheter.

Övriga händelser under året

Sweduga har stöttat byskolan i Katwadde som vi försett med datorer och solcellsbelysning i alla klassrummen. Vidare har vi lagt betonggolv i flickornas sovsal och köpt sängar (nu slipper de ligga på jordgolvet). Nya tvättrum och toaletter har de även fått.

Under den extremt långa torrperioden nu i höst har vi delat ut ris till de familjer där svälten var ett faktum. Detta kunde göras tack vare goda vänner från Sverige som var på besök.

Varje gång vi åker ner har vi haft med oss så mycket kläder, leksaker, telefoner som vi kunnat ta på flyget. Tack alla ni som skänker till oss!!

Vidare har vi delat ut mycket medicinsk utrustning bl.a. till vår medarbetar dr. Muwanga som hjälper oss med vårt arbete i hälsovård.

Daniel (min son) satte upp en förställning om Mänskliga rättigheter tillsammans med en dansgrupp i Masaka. Innehållet var hämtat från intervjuer om livsöden från medlemmarna i gruppen. En fantastisk förställning som orsakade både tårar och skratt och uppmärksammades av myndigheterna i staden som ville att den skulle spridas i resten av området.

Nu önskar SWEDUGA alla sina trogna vänner en riktigt GOD JUL och ett GOTT NYTT ÅR!!!

OCH GLÖM INTE HUR MYCKET VI TILLSAMMANS KAN GÖRA MED SMÅ MEDEL!!

2016-12-07                                    Dan Adolfsson