Jinja

Under 2024 har Sweduga startat upp ytterligare aktiviteter i Uganda nämligen i Jinja.
Jinja är en stad i östra Uganda ca 80 km öster om Kampala, huvudstaden.
Den ligger vid norra Victoriasjön. Enligt de senaste uppgifterna hade staden en beräknad befolkning på ca 300.000 invånare.

I Masese, en förort till Jinja ligger ett mycket stort slumområde. Det är ett stort, tättbefolkat gettoområde som är hem för många av stadens invånare med låg eller ingen inkomst.
De flesta är inflyttade från Karamodja i nordöstra Uganda, ett fattigt område med stor kriminalitet och terrorverksamhet.
Fattigdomen och de sanitära förhållandena i Masese är fruktansvärda. Man har bristande tillgång till grundläggande resurser som bl.a rent vatten, toaletter etc.

Sweduga har nyligen startat upp en förebyggande hälsoutbildning i Masese och vi hoppas att det blir fler aktiviteter i framtiden.
Det har visat sig i Katwadde, (där vi har kört utbildningen ett antal gånger) att efter genomgångna kurser har befolkningens hälsa förbättrats avsevärt.
Den förebyggande hälsoutbildningen är indelad i följande sex moduler, nämligen:
Diaréer och uttorkning
Malaria och andra febersjukdomar
Säkert sex och samliv
Sexuellt överförbara sjukdomar
Undernäring
Tuberkulos, TBC

Kontakta oss

Kontakta oss på Sweduga om du har frågor eller funderingat, eller om du vill ge ett bidrag. Vi svarar gärna på alla era frågor.

Sweduga, Markaryd

Ring oss +46 70 594 6535