Hösten 2022
i Kibisi och Katwadde

KIBISI

I november var det dags för examen för eleverna i 7:e klass i CCM-skolan

Städdag på skolan

I Kibisi startades den första hälso-och agroforestryutbildningen i december. Det är 15 kvinnor som deltar i denna varav ett antal inte kan läsa och skriva.

Kvinnorna ska under utbildningens gång  lära sig att bruka jorden från preparation av jorden till sådd och skörd

KATWADDE

I Katwadde avslutades den senaste gruppen sin grundutbildning i hälsa i september. En repetitionsutbildning har sedan genomförts och nu har totalt 50 kvinnor genomgått utbildningen.
Under 2022 har kliniken haft totalt 1.199 läkarbesök, 417 vuxna och 782 barn. De tre vanligaste sjukdomarna man har sökt för är malaria, luftvägsinfektioner samt magproblem.
Man har under året märkt att antal läkarbesök på kliniken har minskat och tror att detta kan bero på att hälsoutbildningen gör nytta ute i byarna.

Kontakta oss

Kontakta oss på Sweduga om du har frågor eller funderingat, eller om du vill ge ett bidrag. Vi svarar gärna på alla era frågor.

Sweduga, Markaryd

Ring oss +46 70 594 6535