Projekten i Kibisi, Kiboga

Vi arbetar och stödjer två projekt i det torra och fattiga området Kiboga.

Det första vi startade med var ett agroforestry projekt och därefter stödjer vi en ny skola.

Kiboga ligger 130 kilometer eller 2,5 timmar med bil, nordväst om huvudstaden Kampala.

Projektets grundtanke är att ge människor, primärt kvinnor och barn, hjälp till självhjälp och ge förutsättningar till byborna att själva kunna arbeta sig bort från fattigdomen.

Att genom bättre kunskap kunna utveckla och ta vara på vad jorden har att erbjuda är en grundpelare.

I samband med uppstarten var det väldigt många frågor som måste lösas. Många av dem hade vi stort stöd genom att Sweduga redan varit i Uganda och hanterat liknande frågor och problem.

All finansiering har skett genom privata sponsorer och total investering så här långt ligger på strax över 400 000 kronor.

Våra två aktiviteter så här långt är:

 

Agroforestry

 

Agroforestry (AF) syftar på ett naturligt baserat jordbrukssystem, som integrerar träd och buskar, tillsammans med grödor och/eller djurskötsel.
Detta anses ge mer välmående odlingsmark, ger skugga som skyddar mot uttorkning och skapar förutsättningar för långsiktigt större skördar. Andra effekter är att tillgången till ved säkras. Ofta planteras fruktträd som ger ett välkommet vitamintillskott och möjliggör för familjer att sälja det som inte behövs till det egna hushållet.

Projektet började med att Harriet Lubega donerar 8000 kvm mark avsedd för AF verksamhet.  Marken har Harriet tidigare köpt av sin syster Dorothy Kirabo, som äger ett större landområde i Kiboga.

Därefter anställde vi en platschef för projektet. Det är Charity Oliver som fått ansvaret att starta upp och driva projektet, under ledning av en svensk styrgrupp.

Dorothy till vänster och vår platschef Charity i mitten. Till höger Sis. Grace, en vän till Dorothy.

 

Arbetet började med att röja upp marken från sly, buskvegetation och ett stort antal termitstackar. Hela 42 stycken!

Därefter bearbetades marken och gödslades. Området stängslades in och parallellt med detta arbete startade projektet upp med att gräva den viktiga brunnen.

Utbildning är grunden för all utveckling och är en hörnpelare i projekten.

Vår platschef Charity startade upp sin första kurs i AF i början av 2019. Utbildningsmaterialet är framtaget av VI Skogen och översatt till luganda, det lokala språket.

Det var 18 kvinnor från närområdet som med stort intresse gick igenom denna kurs med examen åtta månader senare. Kvinnorna bidrog med att hjälpa till att sköta projektets odlingar.

Charity till vänster, tillsammans med några av de stolta kursdeltagarna som just tagit sin examen.

 

Det som främst odlas inom AF verksamheten är sötpotatis, vanlig potatis, cassava, majs, jordnötter, kål, paprika och tomater. Träd som planteras är mest matooke (gröna bananer), mango och avokado.

Nästa AF kurs som var planerad att starta i början av 2020, blev tyvärr blivit inställd pga. Corona pandemin. Odlingarna pågår glädjande nog som tidigare, men med viss begränsning.

Jorden i Kiboga är mager och torr. Men får den näring (gödsel) och vatten frodas växtligheten.

Från att ett makoote träd planterats tar det ungefär ett år tills man får den första skörden.

För vissa grödor går det att få upp till tre skördar per år. Om befolkningen lär sig och skaffar förutsättningar för ett effektivt jordbruk skulle ingen behöva svälta.

Vattenförsörjning och bevattningssystem är helt avgörande för att få något att växa. De flesta kvinnor och barn lägger en stor del av sin arbetsdag på att hämta hem vatten.

Utan vatten är det meningslöst att starta ett AF projekt. Att få fram vatten blev ett prioriterat område. Därför var vi väldigt glada när vi fick en sponsor till en brunn.

När det kom vatten i brunnen blev glädjen stor och projektet kunde sätta fart på riktigt.

Brunnen invigs av Anna Göransdotter den 16:e januari 2020. Närmst står hennes pappa Göran Nilsson, som sponsrat brunnen.

 

Brunnen är handgrävd och är 60 meter djup. Säkerheten var viktig under arbetets gång.

Längre upp på området har det byggts ett pumphus, där pumpen och generatorn är placerad.

På taket av pumphuset står en plast tank som rymmer 10 000 liter vatten.

 

Skolan

Den skola som fanns i Kiboga var allt annat än bra. Lokalerna var i alla avseenden ytterst bristfälliga, skolmaterial saknades i stor utsträckning och givetvis fanns inget vatten.

När man ser detta så är det inte konstigt att man frågar sig, kan jag hjälpa till på något sätt?

Den gamla skolans klassrum och skolbyggnad.

 

Dorothy Kirabo hade en dröm att att få driva en ny skola i Kiboga. Nu är hon på väg att förverkliga sin dröm. Efter långa och segslitna förhandlingar, har Dorothy köpt loss den gamla skolan och donerat mark för att bygga upp en ny skola. Nu finns det två skolbyggnader och en toalett.

De två skolbyggnaderna. Träbyggnaden till höger har tyvärr angripits av termiter och måste byggas om i sten.

Undervisning pågår, enkelt men funktionellt.

 

Skolan invigdes i början av oktober 2019. Barnen började i skolan i februari. Sedan kom Corona pandemin med alla dess restriktioner. Detta innebar att skolan stängdes ner i slutet av mars 2020 och ingen vet när den kommer att öppna igen. Skolan hade 97 inskrivna barn.

 

Under våren/sommaren har all verksamhet inte legat nere. Tack vare sponsorerna Cecilia och Bengt Hörberg samt Volvo utvecklingshjälp har ytterligare en brunn iordningställts. Med hjälp av slagruta hittades platsen för borrhålet och det byggdes även upp ett pumphus samt en solcellsanläggning som driver pump och generator. Arbetet har varit lyckosamt och borrhålet ger omkring 7 000 liter vatten per dygn. Skolans behov av vatten är därmed säkrat och även AF verksamheten kommer att gynnas av det överskott av vatten som inte skolan behöver.

Det överskott av energi som kommer från solpanelerna är tänkt att användas för skolans verksamhet.

Under hösten 2021 har ytterligare en skolbyggnad tillkommit tack vare en givmild sponsor.

Borrning för att hitta vatten pågår.

Moderna solpaneler skall driva generatorn.

Under Corona pandemin har 2 000 kvm av AF verksamhetens totalt 8 000 kvm avsatts för skolans verksamhet. Första skörden av potatis kommer att ske i början på 2021. Tanken är att det kommer bli som ett stort trädgårdsland där barnen integreras in i AF utbildningen.

 

Nu hoppas vi precis som alla andra att Corona pandemin klingar av och vi skall gå tillbaka till det normala. Det är lagt en bra grund för att förbättra livet för befolkningen i Kiboga. Nu vill vi bara arbeta vidare.

 

Visioner

Vi arbetar med öppenhet och alla som känner engagemang skall kunna ta del av detta spännande projekt – på distans, via nyhetsbrev eller på plats i Kiboga.

All verksamhet bedrivs ideellt med hjälp av privata sponsorer.

Hjälpbehovet är mycket stort inom alla områden. Balansen med att ta ut kurs-/skolavgifter och samtidigt inte utesluta de som har mycket knappa resurser är en utmaning. Budgeten måste gå ihop för oss alla.

Det första som gäller nu är att underhålla allt som vi byggt upp. Nästa steg efter att restriktionerna släpps, är att återuppstarta AF verksamheten och skolan. Detta kommer ta stora resurser i anspråk, även om de stora grundinvesteringarna redan är gjorda.

Sedan hoppas vi på att utveckla utbildningsverksamheten med kurser i familjeekonomi, grundläggande hälsovård och micro finansieringsprojekt.

I en mer långsiktig vision kan vi se området växa fram till ett socialt centrum där det finns en hälsoklinik, skolan används även för kvällskurser, att det finns en idrottsplats mm.

Utbildningen hoppas vi kunna utveckla till att även erbjuda yrkesutbildning. Det skulle kunna handla om jord- och skogskunskap, biodling, service, ekonomi, hantverk, mm.

Kibogaprojekten är sedan 16:e december 2018 en del av Sweduga och verksamheten startade upp på riktigt i början av 2019.Du som läser detta förstår att alla bidrag är värdefulla. Pengar, varor och engagemang behövs. Hör av Dig till någon av oss, så skall vi berätta mer om hur Du kan bli en viktig del av projektet.Bidragsgivare, ange namn och email i samband med inbetalning.

 

Tack på förhand!

Eric Berggren-Lindberg 0703-792802
Bengt Hörberg 0768-337733
Bengt Gunnarsson 0768-001983

Sweduga Bankgiro: 5309-2359

IBAN:  SE7980000821720032463184, BIC: SWEDSESS

Swish:123 617 83 96

 

                                         

Kontakta oss

Kontakta oss på Sweduga om du har frågor eller funderingat, eller om du vill ge ett bidrag. Vi svarar gärna på alla era frågor.

Sweduga, Markaryd

Ring oss +46 70 594 6535