Katwadde

Där allt började

Det var här allt började efter Dans besök 2015. Efter att ha analyserat situationen och de enorma behov som finns i Uganda togs beslutet att sätta upp SWEDUGA i Katwadde. Vi har begränsat oss geografiskt och beslutade att fokusera på tre aktivitetsområden; vattenförsörjning, förebyggande och aktiv sjuk- och hälsovård och utbildning med fokus på mänskliga rättigheter, då särskilt för kvinnor och barn. Såsom nystartad organisation med begränsade möjligheter och resurser, både vad avser engagerade människor i Sverige att hjälpa till i denna organisation och att samla in pengar, har vi fortsatt att fokusera enligt ursprungliga tankar.

 

Detta har under de gångna fem åren resulterat i en hel del positiva effekter. Vi har grävt sex brunnar i området som medger tillgång till och kortare avstånd till rent vatten och försörjer ca. 2.000 personer. Detta är en förutsättning för utveckling av levnadsstandarden. Dessutom är det ofta barnens och kvinnornas ansvar att se till att man har vatten hemma innan några andra aktiviteter får påbörjas. Det innebär t.ex. att barnen inte släpps iväg till skolan förrän man har tillräckligt med vatten hemma. Ibland är avstånden till närmsta brunn många kilometer. Med våra brunnar på plats har många av dessa problem lösts, både vad avser avstånd och vattenkvalité.

 

 

Redan på ett tidigt stadium påbörjade vi utbildningsinsatser i förebyggande hälsovård. Vi anställde Leticia som Operations manager. Hon har sedan början på vår verksamhet hållit regelbundna kurser med en utbildningstid på 6-7 månader (1 dag/vecka) i förebyggande hälsovård och dessutom hållit introduktionsutbildningar i mänskliga rättigheter. Det har utarbetats ett utbildningsmaterial på engelska som nu dessutom har översatts till det lokala språket Luganda. Relativt snabbt såg vi hur dödligheten i området minskade, framförallt hos små barn. Innan vi startade våra aktiviteter dog oftast ett litet barn i veckan av ”normala” sjukdomar, men detta har i princip numera upphört.

Under 2017 iordningsställdes en lokal för uppstart av en liten sjukvårdsklinik under 2018. Då anställde vi en läkare som är där två dagar i veckan och en barnmorska/sjuksköterska som är där sex dagar i veckan. Byborna betalar en minimal avgift för varje besök, som också inkluderar tillhandahållandet av nödvändiga mediciner, men för de allra fattigaste tas ingen avgift. Kliniken inspekteras varje år av myndigheterna. De önskemål som framförts är att utvidga verksamheten med ett laboratorium och ett förlossningsrum, vilket vi för närvarande undersöker möjligheterna till, både praktiskt och finansiellt.

 

Vi tackar vår huvudbidragsgivare Aneheim Consulting AB som täcker våra löpande kostnader för driften av hälsokliniken.

Kontakta oss

Kontakta oss på Sweduga om du har frågor eller funderingat, eller om du vill ge ett bidrag. Vi svarar gärna på alla era frågor.

Sweduga, Markaryd

Ring oss +46 70 594 6535