Rapport

 

 

 

Hälsoutbildningen i Masese är igång, april 2024

Den förebyggande hälsoutbildningen i Masese startade den 15 april.
Totalt är det 25 elever som deltar i utbildningen, 22 kvinnor och 3 män. De flesta av dem kan prata och skriva engelska ganska bra.
Lektionerna hålls två gånger i veckan, totalt fem timmar och beräknas att ta ca sex månader.
För varje undervisningstillfälle monterar man upp ett tält som sen tas ner efter lektionens slut.

Kontakta oss

Kontakta oss på Sweduga om du har frågor eller funderingat, eller om du vill ge ett bidrag. Vi svarar gärna på alla era frågor.

Sweduga, Markaryd

Ring oss +46 70 594 6535