Rapport

 

 

 

HÄNDELSER I KATWADDE OCH KIBISI VÅREN 2022

Katwadde, Masaka

Vår nya fina klinik är i full gång. Det nya patientprogrammet för registrering av alla patienter med full historik är på plats nu och igång. Ett stort tack till Elin på Aneheim Consulting som hjälpt oss med det.

Vår tredje kull i utbildningen av förebyggande hälsovård går in på sin sista månad. I slutet av september kommer examen att ske. Utbildningen innehåller sex moduler där varje modul tar cirka en månad och behandlar de vanligaste förekommande sjukdomarna i Uganda.

I och med denna kull har vi utbildat cirka 60 kvinnor samt några män. Vi började med denna utbildning 2017 efter att vi konstaterat att kunskapen om de vanligaste sjukdomarna var mer eller mindre obefintlig. Man förstod inte allvaret förrän det var för sent. Ett litet barn dog varje vecka, oftast på grund av uttorkning orsakad av andra sjukdomar med hög feber och diarréer. Sedan 2019 har inget barn dött av den anledningen. Vi kunde inte i vår vildaste fantasi tro att effekten av utbildningen skulle få en sådan inverkan. När vi öppnade vår  klinik 2018 kunde vi ha 300-400 patienter i månaden. Nu för tiden har vi mellan 30-70 patienter i månaden. När jag började undra vad som orsakat denna förändring frågade jag vår doktor Muwanga. Han bara skrattade och sa: ”Dan, du förstår folk kommer inte om de inte är sjuka”. Han menar att vår häsoutbildning, tillsammans med rent vatten har gjort hela vårt område så mycket friskare.

Efter avslutad kurs i slutet av september kommer vi inte att starta upp någon ny detta år. I stället kommer vi att kalla in de redan utbildade och köra en repetitionskurs för att friska upp kunskaperna.

 

Kibisi, Kiboga

I Kibisi samarbetar Sweduga med två andra lokala organisationer, AFRCUG som  tillsammans med oss bedriver utbildning i agriculture, samt CCM som bedriver en liten skola intill vår verksamhet.

Sweduga har brutit odlingsmark på ca 8.000 m2, från en snårig bush till bördig odlingsmark. Dessutom har vi byggt två brunnar varav den ena drivs med solceller och förser hela området med friskt vatten och även för bevattning under torrperioderna.

Vårt samarbete med CCM (skolan) har utvecklats väldigt bra. Förutom att dom har fått tillgång till allt vatten de behöver har vi med hjälp av givmilda sponsorer uppfört en ny skolbyggnad med tre klassrum. Vi finansierar även lärarnas löner.

I barnens läroplan ingår numera även praktisk utbildning i odling. Skolan har tilldelats ca 4.000 m2 av vår mark för att starta upp egna odlingar med hjälp av lärarna och vår manager Charity. Vi ser denna utbildning som väldigt värdefull. Barnen änvänder den även i de teoretiska ämnena, exempelvis genom att räkna ut ytorna, antal plantor osv. Skördarna går till skolan som på så vis ger barnen en mer näringsrik kost.

Ett antal delprojekt har genomförts. Sweduga har köpt in getter och delat ut till ett antal familjer. När getterna föder nya kids ska ett kid gå tillbaka till Sweduga som sedan delar ut dem till nya familjer.

Sweduga har som ambition att starta upp hälsoutbildning även i Kibisi så snart vår ekonomi tillåter det då vi ser behovet av att förbättra hälsotillståndet även till de boende i Kibisi.

Detta är en sammanfattning av vad som hänt fram till nu. Vi ser med tillförsikt fram emot alla de utmaningar som möter oss.

2022-06-30

Dan Adolfsson

Ordförande i Sweduga Sverige

 

 

 

Kontakta oss

Kontakta oss på Sweduga om du har frågor eller funderingat, eller om du vill ge ett bidrag. Vi svarar gärna på alla era frågor.

Sweduga, Markaryd

Ring oss +46 70 594 6535