Om Sweduga

 

 

 

Styrelsen

2021

LEDAMÖTER

Dan Adolfsson, ordförande dan.adolfsson@sweduga.se
Bengt Hörberg, v ordförande bengt@horberg.eu
Anna Göransdotter, sekreterare amgoransdotter@gmail.com
Eric Berggren Lindberg, kassör ericberggrenlindberg@gmail.com
Bengt Gunnarsson, ledamot b.gunnarsson59@gmail.com
Harriet Lubega, ledamot harriet.lubega@gmail.com
Kersti Ruthström, ledamot kruthstrom@gmail.com

 

 

 

suppleanter

 

John Kiruthi john.kiruthi@macegroup.com
Roland Cronquist rolle.cron@telia.com

Kontakta oss

Kontakta oss på Sweduga om du har frågor eller funderingat, eller om du vill ge ett bidrag. Vi svarar gärna på alla era frågor.

Sweduga, Markaryd

Ring oss +46 70 594 6535