Aktuellt

 

 

 

RESERAPPORT 2023

 

Reserapport oktober 2023

Undertecknad och Bengt Gunnarsson gjorde i oktober en tvåveckorsresa till Uganda. Syftet var att följa upp våra aktiviteter, träffa andra svenskorganisationer verksamma i Uganda samt bygga lite nya kontakter.

Vi började i Jinja på ett hotell ägt av vår ordförande. Förutom ett alldeles utmärkt hotell, god mat och bra standard lärde vi känna Fredrik. Det finns möjligheter att Fredrik kommer att spendera en hel del tid i Uganda framöver och verkar vara intresserad att hjälpa SWEDUGA med olika aktiviteter lokalt.

Vi besökte också ett slumområde i Jinja som sägs ha ca. 90.000 människor boende. Behoven var/är enorma. Det mest slående var bristen på sanitära förhållanden, där människor pga för få toaletter gjorde sina behov i plastpåsar som kastades i olika högar. Vi var där tillsammans med en lokal läkare som verkar vara intresserad att arbeta i detta område en dag i veckan tillsammans med oss om vi startar en ”filial” här. För styrelsen att diskutera!

Vi mötte i Kampala representanter för några svenska organisationer och diskuterade olika möjligheter att samarbeta. Det mest intressanta för oss verkar vara att samarbeta med CACI (Change African Child International) som har utarbetat ett koncept för att hjälpa vuxna analfabeter att lära sig läsa, räkna och skriva. Ett koncept som vi är intresserade av att starta upp i Kibisi och Katwadde och kanske i Jinja om vi startar upp verksamhet där.

Vi gjorde också ett besök på den svenska ambassaden i Kampala och träffade den nya ambassadören och berättade lite om vår verksamhet och diskuterade svenskt bistånd. Vi bodde sedan hos en dam som under ett par år var flykting i Sverige under Idi Amins tid och som nu är Senior Presidential Advisor/Industry och får numera betraktas som en vän till oss. Vi besökte också Uganda Coffee Federation och ett plastföretag samt en farm/mejeri.

Vi gjorde också ett besök på en skola som har en hel del studenter på Boarding och där vissa av våra elever kan fortsätta efter avslutad obligatorisk skolnivå i Kibisi.

Sedan besökte vi vår klinik i Katwadde och fick ett par timmars möte med vår sjuksköterska. Vi fick en väldigt bra inblick i hennes liv som ensamstående mamma, men också hur kliniken fungerar. Vi fick många värdefulla synpunkter som vi tagit med oss hem för diskussion med styrelsen.

 Därefter åkte vi till vår Agro-Forestry verksamhet i Kibisi och skolan som vi finansierar. Agro-Forestry aktiviteten verkar fungera väldigt bra, både vad avser att skola lokalbefolkningen och att använda möjligheterna till att utbilda eleverna från skolan på olika sätt. Vi informerade dem också om att vi nu fått en donation som innebär att vi förmodligen kan bygga toaletter och förråd i anslutning till verksamheten, vilket verkar uppskattas väldigt mycket.

På skolan fick vi beskåda en fotbollsmatch med en av oss skänkt ny fotboll. Härligt att även se tjejerna spela fotboll mitt ute i vildmarken! Vi förevisades också ett antal sång och dansuppvisningar och besökte i princip alla lektioner hos samtliga klasser. Vi hade sedan en genomgång med alla lärarna och företrädarna för skolan och diskuterade hur saker och ting behöver förändras och förbättras – vi har en hel lista med förslag som
nu skall sättas upp i prioriteringsordning som vi kommer att presentera för styrelsen hur vi kan finansiera dessa.

En rolig episod var att när vi tog en promenad besökte vi några kvinnor som deltagit i våra aktiviteter och vars barn går på skolan. En kvinna visade oss stolt och glad runt på tomten och sin lilla odling. När vi skulle gå ville hon visa sin uppskattning för vad vi gör/gjort och skänkte oss en levande tupp. Vi försökte slingra oss, men Charity, vår lokalanställda, sa att vi absolut inte fick låta bli att ta emot tuppen. Så den fick följa med tillbaka och släpptes in i en annan hönsflock. Tuppen heter numera B3, eftersom jag som äldste Bengt heter B1 och Bengt Gunnarsson därmed är B2.

Sammantaget blev det en mycket trevlig och intressant ”arbetsresa” där vi fått nya insikter, kontakter och erfarenheter som vi tar med oss hem och försöker använda för framtida aktiviteter och mål.

Bengt Hörberg (B1) och Bengt Gunnarsson (B2)

Kontakta oss

Kontakta oss på Sweduga om du har frågor eller funderingat, eller om du vill ge ett bidrag. Vi svarar gärna på alla era frågor.

Sweduga, Markaryd

Ring oss +46 70 594 6535