Sweden-Uganda Aid

En organisation för att hjälpa kvinnor och barn i Uganda

Hjälpa och skapa förutsättningar

Vi arbetar för att hjälpa kvinnorna och skapa förutsättningar för barn att gå i skolan. När vi startade projektet var tanken att bygga skolor, då vi förstått att upp till 60% av barnen i vissa områden inte går i skolan. När vi sedan var på plats upptäckte vi att det inte var själva tillgången på skolor som var problemet, utan att barnen inte kommer dit. Så vi beslöt oss för att i första hand arbeta efter ett 3-punktsprogram:
1. Frisk vatten inom ett rimligt område (max 1 km)
2. Utbildning i förebyggande hälsovård, det absolut mest kostnadseffektiva sättet att förebygga sjukdomar
3. Hjälpa kvinnorna att starta upp verksamheter för att få egen inkomst

Numera har vi också utvidgat aktiviteterna att omfatta även agroforestry-utbildning.

 

 STÖRSTA HINDRET

Det allra största hindret för barnen är (förutom avsaknaden av pengar) att de är tvungna att hjälpa till i hushållet. Det är bl.a. barnens uppgift att 2 ggr om dagen gå och hämta vatten i 20 liters dunkar. Det kan vara upp till 5 km till närmsta brunn. Flickor som har sin menstruation kan inte gå i skolan p.g.a. avsaknad av sanitetsbindor m.m.
Dessa familjer har absolut inget mer än det nödvändigaste för att klara livsuppehället. Så med den insikten bestämde vi oss för att först prioritera vattenförsörjning i byarna. 

 

Hjälp oss att hjälpa barn och kvinnor i Uganda

Visste du att kvinnor och flickor utgör hälften av världens befolkning?

Visste du att kvinnor och flickor utgör majoriteten av världens fattiga?

Visste du att 70% av de 1 miljard fattigaste är kvinnor?

 

Följ oss på Facebook

Stöd oss/Bli bidragsgivare

Varje krona är värdefull! Vi garanterar att allt ni skänker går direkt till de behövande på landsbygden i Uganda.

Skänk pengar på följande sätt:

Swish: 123 617 83 96

Bankgiro: 5309-2359

Swedbank: 82172-32463184

IBAN: SE 7980 0008 2172 0032 4631 84

BIC: SWEDSESS

Genom ditt bidrag

Genom ditt bidrag är du med och stöttar arbetet i SWEDUGA
med att förbättra levnadsförhållanden för kvinnor och barn i Uganda.

Varje krona är värdefull! Vi garanterar att allt ni skänker går direkt till de behövande på landsbygden i Uganda.


Bli bidragsgivare

Som bidragsgivare i SWEDUGA blir du medlem och stöttar arbetet med att förbättra levnadsförhållanden för kvinnor och barn i Uganda.

Meddelande

 

Utbildning

Utbildning

Utbildning är verkligen ingen självklarhet för barnen i Uganda. Oftast tillkommer kostnader för skolavgift, skoluniform och skolmaterial som de svårast utsatta inte klarar av. I det torra och fattiga området Kibogai byn Kibisi betalar Sweduga med hjälp av privata...

Leticia

Leticia

När man arbetar med människor i utsatta situationer så kan det ibland vara skönt att få dela en solskenshistoria. Det här är Leticia, Swedugas fantastiska platschef i Uganda. År 2016 träffade hon Swedugas ordförande Dan Adolfsson. Leticia var 22 år och arbetslös, hon...

Fyll ett påskägg🐣

Fyll ett påskägg🐣

Vill du fylla ett påskägg med något riktigt värdefullt?🐣 Swisha en gåva till swishnummer 123-6178396. Sweduga ska precis börja ett projekt i det stora slumområdet i Masese i utkanten av Jinja. Man börjar med att utbilda ett 20-tal kvinnor i förebyggande hälsovård....

Årskrönika 2023

Årskrönika 2023

Hej alla Swedugavänner. Så var det nytt år igen. Nästa år firar vi 10 år i Uganda. Mycket har hänt under dessa år. Många minnen, de flesta bra men några tråkiga. Vår verksamhet i Uganda har under det gångna året pågått normalt. Kriget i Ukraina och Gaza står i fokus,...

Årskrönika 2022

Årskrönika 2022

Hej alla Sweduga vänner! Så har ytterligare ett år gått. Vår verksamhet I Uganda har återgått till det normala igen. Nedstängningarna i landet har avslutats. Skolorna öppnade i januari 2022. Mer än två års nedstängning har drabbat folket väldigt hårt. Inte minst...

ÅRSKRÖNIKA FÖR ÅRET 2021

ÅRSKRÖNIKA FÖR ÅRET 2021

Hej alla Sweduga-vänner! Så har ytterligare ett år gått. Vår verksamhet i Uganda har så smått startat upp igen. Nedstängningarna i landet har helt eller delvis avslutats. Skolorna öppnade i januari 2022. Mer än två års nedstängning har drabbat folket väldigt hårt....

Om Uganda

Uganda är en republik i Östafrika med ca 44 miljoner invånare som gränsar mot Kenya, Tanzania, Rwanda, Demokratiska Republiken Kongo och Sydsudan. En stor del av Afrikas största sjö, Victoriasjön (världens tredje största sjö), ligger i Ugandas territorium. Ugandas yta är hälften av Sveriges. Högsta bergstopp, Alexandra är 5.000 meter över havet.

Läs mer om Uganda

 

 

10 anledningar att hjälpa till

1. Kämpa mot fattigdom

Studier visar att kvinnor återinvesterar upp till 90 procent av sina inkomster tillbaka till sina familjer, jämfört med bara 30-40 procent av männen.

Jämställdhet är en av de mest effektiva sätten att bekämpa extrem fattigdom och bygga friskare, rikare och mer välutbildade samhällen.

6. Utrota barnäktenskap

14 miljoner flickor är gifta innan de fyllt 18 varje år. 1 i 7 flickor är gifta före 15 års ålder, och vissa barn redan vid nio år gammal.

När flickor har möjlighet att fullfölja sin utbildning är de upp till sex gånger mindre benägna att vara gift som barn än flickor med liten eller ingen utbildning. Utbildade flickor är också mindre benägna att ha oönskade graviditeter som tonåringar.

2. Håll flickor i skolan

31 miljoner flickor runt om i världen inte har möjlighet till en utbildning. Varje dag tas de ur skolan och tvingas att arbeta eller gifta sig. En av fem flickor i utvecklingsländerna har inte ens gått ut sjätte klass.

Vi vet att utbildade flickor och kvinnor är friskare, har kompetens att göra val över sin egen framtid och kan lyfta sig själva, sina samhällen och sina länder ut ur fattigdomen.

7. Lika möjligheter till sysselsättning

Kvinnor arbetar två tredjedelar av världens arbetstid, producerar hälften av världens mat, men tjänar bara 10% av världens inkomster och äger mindre än en procent av världens egendom. I genomsnitt tjänar kvinnor hälften av vad män tjänar.

För att uppnå jämställdhet, måste kvinnor och män har lika möjligheter till sysselsättning och lika lön.

3. Tillgång till sexuell reproduktiv hälsa och rättigheter

222 miljoner kvinnor i dag saknar tillgång till familjeplaneringstjänster, information och preventivmedel. Om vi fördubblat investeringar i familjeplanering, vi kunde:
Minska oönskade graviditeter med 68%
Minska nyfödda dödsfall med 35%
Minska osäkra aborter med 70%

Preventivmedel är en av de bästa investeringar ett land kan göra för sin framtid, vilket ger stora besparingar i sjukvårdskostnader.

8. Livsmedel-säkerhet

Kvinnor är en central del av lösningen för att avskaffa svält och fattigdom. Men kvinnliga jordbrukare möter många hinder: de äger mindre mark, odlar mindre tomter, och har svårare att få tillgång till krediter.

Om vi vill minska fattigdomen och få slut på hungern, måste vi ge kvinnor tillgång till de resurser de behöver för jordbruksproduktion och delaktighet. Detta kunde minska antalet hungriga människor i världen med 150 miljoner.

4. Stoppa tonårsgraviditet

Varje år föder ca 16 miljoner flickor barn när de är i åldern 15-19 år.

Flickor som blir gravida och tvingas lämna skolan är mer benägna att få sjukdomar som bland annat HIV. Pga sin låga ålder ökar även komplikationer under graviditeten radikalt.

9. Bekämpa könsrelaterat våld

1 av 3 kvinnor och flickor runt om i världen (en miljard) kommer att uppleva våld under sin livstid.

Könsrelaterat våld kommer i många former: tortyr, våldtäkt, sexhandel, hedersmord, misshandel under graviditeten och våld i hemmet. Det drabbar kvinnor och flickor i alla åldrar, i alla länder.

Våld är en viktig orsak till fattigdom. Det hindrar kvinnor från att driva en utbildning, arbete, eller tjäna inkomster som de behöver för att lyfta sina familjer ur fattigdom.

5. Stoppa mödradödligheten

Under ett år dör ca 300.000 kvinnor av komplikationer i samband med graviditet och förlossning.

Mödradödlighet går att förebygga! När kvinnor har tillgång till hälso- och sjukvård och information av utbildad vårdpersonal under graviditet och förlossning, kan detta betyda skillnaden mellan liv och död.

10. Sluta med kvinnlig könsstympning

100 till 140 miljoner flickor och kvinnor runt om i världen har genomgått könsstympning – inklusive 6,5 miljoner i västvärlden. Denna praxis fortsätter att koncentreras i Afrika, där 90 miljoner afrikanska kvinnor och flickor har utsatts. Det utförs oftast på unga flickor under 15 år.

Inbäddad i kulturella normer händer denna handling ofta med samtycke av mödrar. Det leder till livslång smärta, infektion och för tidig död.

Kontakta oss

Kontakta oss på Sweduga om du har frågor eller funderingat, eller om du vill ge ett bidrag. Vi svarar gärna på alla era frågor.

Sweduga, Markaryd

Ring oss +46 70 594 6535