Läs-och skrivutbildningen i Kiboga och Katwadde har påbörjats

I början av juli startade utbildningen av icke läs- och skrivkunniga personer i Kibisi och Katwadde.

Lärarna som är utvalda kommer från byarna och de har fått gå en utbildning i huvudstaden Kampala under två veckor i samarbete med och under ledning av CACI som är en organisation som bedriver språkundervisning på många ställen i Uganda.

Intresset är stort och entusiasmen är hög då det betyder mycket för dessa människor att i vuxen ålder få chansen att lära sig att läsa och skriva.

I Kiboga är eleverna både kvinnor och män.
De är 40 elever totalt och är uppdelade i två grupper som under sex månader två gånger i veckan, totalt fyra timmar undervisas av två lärare och en supervisor.
Undervisningen sker i CCM-skolans lokaler (som Sweduga till stor del finansierar) när skoldagarna är slut för barnen.

 

I Katwadde är man 20 elever, enbart kvinnor och undervisningen sker i den nyrenoverade samlings- och undervisningslokalen.
Även där ska undervisningen pågå i sex månader, två gånger i veckan, totalt fyra timmar i veckan med en lärare och en supervisor.

 

 

 

Kontakta oss

Kontakta oss på Sweduga om du har frågor eller funderingat, eller om du vill ge ett bidrag. Vi svarar gärna på alla era frågor.

Sweduga, Markaryd

Ring oss +46 70 594 6535