Ekonomi

 

 

 

Ekonomi

Ingenting är gratis

Vi är en liten organisation med begränsade resurser. Vi tycker dock att vi har uppnått en hel del under de gångna fem åren, men möjligheterna/behoven är enorma. Det är dock viktigt att förmedla att ”Ingenting är gratis”, så normalt sett försöker vi inpränta att det vi gör är inte bara gåvor som kommer uppifrån, utan vi kräver ett engagemang från de människor vi försöker hjälpa. Det innebär att vi vill att byborna själva är delaktiga i att sätta regler och följa upp att t.ex. brunnarna sköts efter något regelverk, att de hjälper till med att hålla brunnarna i ordning och servar dem etc. Vi ser att dessa ”krav” leder till ökat engagemang och ansvarstagande som förhoppningsvis också kan användas i andra sammanhang. Det gäller att försöka förmå befolkningen att själva ta ansvar och initiativ!

 

Allt arbete som görs och har gjorts av våra svenska medlemmar har skett på 100% oavlönad basis. Som nämnts, vi är en liten organisation och vår budget har legat runt 3-400.000 SEK per år. Vi har nu börjat rusta oss för att gradera upp verksamheten steg för steg utan att tumma på engagemang och kvalitet. Men förutsättningarna för detta är givetvis att vi förmår att finansiera verksamheten och samtidigt kontrollera att 100% av insamlade medel går till av oss initierade och kontrollerade projekt. Där tycker vi att vi har en väldigt bra kontroll!!! Dessutom är vår ordförande Dan i Uganda 4-6 månader per år och följer regelbundet upp projekt och aktiviteter på plats.

 

Vi kommer därför framledes att försöka engagera fler bidragsgivare att både på regelbunden basis såväl som projektbasis öka organisationens intäkter för finansiering både av löpande kostnader och engångsinsatser. Där vill vi tacka alla privatpersoner som regelbundet stöttar verksamheten, men också företag med Aneheim Consulting AB som föregångare till månatliga bidrag.

 

Kontakta oss

Kontakta oss på Sweduga om du har frågor eller funderingat, eller om du vill ge ett bidrag. Vi svarar gärna på alla era frågor.

Sweduga, Markaryd

Ring oss +46 70 594 6535