Aktuellt

 

 

 

RAPPORT FRÅN KATWADDE & KIBOGA

Oktober 2020

Katwadde

Jag har fysiskt besökt kliniken och samtliga borrhål under veckan som gått

Kliniken är i en exceptionellt bra kondition, rent och propert både ute och inne. Dock identifierade jag några problem. Latringropen under toaletten läcker och där är risk för att byggnaden kollapsar. Där var förslaget att riva byggnaden och uppföra en ny för 6-7 miljoner UGX. Alternativet var att stärka grunden med en horisontell grundbalk för att supporta hela byggnaden på ett säkrare vis. Detta genomfördes med omedelbar verkan till en kostnad av 600.000 UGX. Resultatet blev mycket bra och vi har nu en säker byggnad.

Belysningen via solpaneler har länge varit ett problem genom att strömmen inte varar hela natten. Vi beslöt därför att köpa ett nytt 220 AmpH batteri och byta alla glödlampor till LED-lampor. Nu fungerar allt som det ska och kostnaden blev 1,65 miljoner UGX.

En inspektion av våra 5 brunnar visade på att bara en fungerade helt tillfredställande. En gav alldeles för lite vatten och de övriga hade blivit nedmonterade. Vår kontraktor ska nu undersöka åtgärder och komma med förslag för kostnaden att återställa pumparna i funktionsdugligt skick. Uppskattad kostnad är 5 miljoner UGX för var och en då en fördjupning troligen måste göras av samtliga brunnar.

 

Kiboga

Jag gjorde en särskild inspektion av den nya, solpanelsdrivna brunnen. Brunnen fungerar utmärkt och jobbet verkar vara gediget gjort. Vi har nu mer än tillräckligt med vatten för skolan och agroforestry-verksamheten. Detta ger oss möjligheter att också låta lokalbefolkningen få vatten från brunnen tillsammans med Harriet Lubegas (som donerat agroforestry marken) hus. Om byborna ska få tillgång till vattnet måste en tappningsanläggning uppföras. Bedömd kostnad 3,5 miljoner UGX.

 

2020-10-27

Dan Adolfsson

Kontakta oss

Kontakta oss på Sweduga om du har frågor eller funderingat, eller om du vill ge ett bidrag. Vi svarar gärna på alla era frågor.

Sweduga, Markaryd

Ring oss +46 70 594 6535