Hej alla Sweduga vänner!

Så har ytterligare ett år gått. Vår verksamhet I Uganda har återgått till det normala igen. Nedstängningarna i landet har avslutats. Skolorna öppnade i januari 2022. Mer än två års nedstängning har drabbat folket väldigt hårt. Inte minst barnen som fått stanna hemma.
Nu när livet så sakta börjar återgå till det normala har vi kriget i Ukraina som orsakar väldigt lidande och sätter världsordningen i gungning, vilket drabbar de redan fattiga länderna ännu hårdare när fokus inriktar sig på det hemska som sker där.

Lite mer om det allmänna läget i Uganda
Uganda som ska vara en demokrati har fria val med flera olika partier. Den sittande presidenten som har makten över både militär och polis har dock behållit sin post ända sedan 1986. På ett effektivt sätt styr han undan oppositonspolitiker med fingerade åtal och arresteringar. Demonstrationer slås ner brutalt med vattenkanoner och tårgas. Ca 50 personer fick sätta livet till under den senaste valkampanjen. Jag såg själv när den mest populäre presidentkandidaten och sångaren Bobby Wine blev arresterad i Jinja. Därefter fick han sitta i husarrest tills valet var över. Folket är luttrade och vana vid detta som upprepas varje val och tröstar sig med att landet i alla fall inte drabbas av krig och terrorverksamhet som i flera av grannländerna. Och kriminaliteten är förhållandevis låg.
Vi hade en Ebola- epidemi som började i september. Det är ju inte första gången så myndigheterna vet hur dom ska hantera det. Fullständig isolering av de delar av landet som drabbats. I februari 2023 blåste man faran över. Då hade man haft 156 konstaterade fall varav 55 dog.

Hänt i Katwadde, Masaka 2022
Som ni förmodligen redan vet så driver vi en liten klinik i Katwadde/Masaka.
När vi startade den för 5 år sedan dog ett litet barn varje vecka och vi hade ca 300-400 patienter i månaden. Idag har vi ca 60-100.
Vad beror detta på?
Utan tvekan är det vår utbildning i förebyggande sjuk- och hälsovård. Vi analyserade behovet och undersökte vilka sjukdomar som var de vanligaste. Därefter satte vi samman en manual för utbildningen. Den indelades i 6 olika moduler.

 1. Diarréer och uttorkning. Vi vet att oftast var det inte själva sjukdomen som dödade barnen utan det var uttorkning som orsakade att organen i kroppen slutade fungera.
 2. Malaria och andra febersjukdomar. Malaria är den absolut vanligaste sjukdomen. Det är en dödlig sjukdom om man inte blir botad i tid. Samtidigt är det ganska lätt att bota om man kommer i tid. I denna modulen behandlar vi även gula febern, ebola, tyfus och brucellosis (som är en bakteriell sjukdom som smittar från djur till människor.)
 3. Säkert sex och samliv. Det är en stor modul som behandlar olika typer av preventivmedel samt även barnbegränsning.
 4. Sexuellt överförbara sjukdomar. Dessa är väldigt vanliga i Uganda. Klamydia, gonorré, syfilis och HIV, samt en hel del andra åkommor.
 5. Undernäring. Här ingår även hygien och läran om att äta varierad kost. Vanligaste orsaken till undernäring är att man äter samma mat alltid.
 6. Tuberkulos, TBC.

I varje kurs som varar i ca 8 månader har vi ca 15 kvinnor som undervisas 4 timmar 2 gånger i veckan.
Sammanlagt har vi utbildat 50 kvinnor och några män. Kunskapen har fått stor spridning i vårt område.
När vi började vårt uppdrag i Katwadde dog ett litet barn varje vecka p.g.a dessa sjukdomar.
Jag har själv suttit på regionsjukhuset i Masaka och väntat med en 2-årig flicka. Hon dog i famnen på mig innan hon fick vård.
Vi har inte haft ett enda dödsfall pga det på de senaste fyra åren. Så Sweduga räddar minst 50 små barn om året. Plus många äldre som numera får vård i tid.
90% av alla sjukdomar vi har i Katwadde botar vi numera på vår lilla klinik.
2023 kommer vi att ha repetitionskurser med samtliga elever för att fräscha upp deras kunskaper.

När jag såg att patientflödet minskade så drastiskt så frågade jag vår doktor Muwanga om han skrämmer bort patienterna. Då skrattade han bara och sa ”Dan, människorna kommer inte om dom inte är sjuka”. Han förklarade att vår utbildning tillsammans med friskt vatten har gjort underverk i byarna.

När vi nu har överkapacitet startar vi upp en årlig hälsokontroll av alla barnen i skolan i Katwadde. De kommer också att få information om hygien, sjukdomar, mensproblem etc.
Aneheim Consulting som är vår huvudsponsor i Katwadde har hjälpt oss med ett patientprogram som används på kliniken.

 

Utsidan och insidan på vår fina klinik

Unga mammor som väntar på undersökningar

 

Hänt i Kibisi, Kiboga 2022
I vårt andra område Kibisi/Kiboga händer det mycket nu. Vår ambitiösa manager Charity är hela tiden fullt sysselsatt. Vi förfogar över ett område på 8000 m2 som vi röjt och färdigställt till ett odlingsområde. Där har vi utbildning för kvinnorna i ett effektivt sätt att odla. Likaså har vi avsatt ca 2000 m2 för den närliggande skolan för undervisning i odling och som hjälp till skolmaten.

Vi har även en borrad brunn som drivs med solpaneler. Den ger vatten till skolan, bevattning av våra grödor samt även tillräckligt med vatten för befolkningen i byarna.

Här är några axplock av vad som hänt under året:

 • Vi har installerat ett nytt bevattningssystem med sprinkler.
 • Vi har startat upp ett DEMO center där vi visar upp olika metoder att odla på.
 • Det har odlats sötpotatis, majs, tomater, mango mm som även gett ett litet tillskott till finansieringen av vår verksamhet.
 • Vi bedriver utbildning i agroforestry.
 • Vi har även startat upp utbildning i förebyggande sjuk- och hälsovård med samma koncept som i Katwadde.
 • Efter avslutande kurser åker Charity ut i byarna och besöker familjerna för att se efter så att kunskaperna används på rätt vis.
 • Gjort jordanalyser för att se vad som är lämpligt att odla samt vad som behöver tillsättas för att jorden ska bli bördig.
 • Startat upp ett litet projekt med getter.

I Kibisi har vi nu arbetat i 4 år. Verksamheten växer och levnadsstandarden i byarna förbättras gradvis. Ett tydligt exempel är att man numera aldrig ser några barn med uppsvällda magar som tyder på undernäring.

Strax intill vår  anläggning finns en liten skola under uppbyggnad.
Genom ett generöst bidrag så vi kunde bygga tre nya klassrum i bra standard till skolan som vi har påbörjat ett samarbete med.
Vi har startat ett projekt med dem där den teoretiska utbildningen varvas med praktisk utbildning i bl. a odling och växtlära. De har fått en egen ”school garden” där eleverna med hjälp av lärarna lär sig praktiska saker om växtodling. Man mixar teoretisk utbildning med praktik.
Det är 17 anställda på skolan vars löner sponsras av Sweduga, för att hålla igång verksamheten med ca 200 elever.

 

Full aktivitet i ”school garden”

 

Vidare har vi via en sponsor startat upp ett kollektivt projekt med getter. Kvinnorna som vi tidigare utbildat har fått ett startkapital och köpt in ett antal getter som ska föröka sig och kunna bli ett litet tillskott till deras försörjning.

Hela området är tyvärr väldigt torrt och därför byggde vi för 3 år sedan en brunn till framför allt bevattning. Tyvärr visade det sig att vid de riktigt torra perioderna var vattenmängden för liten. När vi behövde det som bäst. Att handgräva en ny brunn ansåg vi var en osäker väg framför allt med tanke på den förra som blev 55 meter djup och gav otillräckligt med vatten. Tack vare en givmild sponsor fick vi ett generöst bidrag som gjorde att vi istället kunde borra en ny brunn. Och inte nog med det. Pumpen drivs med en solcellsanläggning som helt automatiskt fyller upp alla tankar under dagtid när solen skiner. På så vis har vi mer än tillräckligt med vatten, både för bevattning och skolan. I våra planer finns en nybyggnad för undervisning samt toaletter. Tyvärr saknar vi medel för detta och efterlyser sponsorer som vill hjälpa oss att utveckla verksamheten i detta så fattiga område.

Vår nya brunn med solceller, bevattningsanläggningen samt vattenposten för byborna

 

Styrelsen

Sweduga jobbar med en moderförening i Sverige (Sweduga Sweden) och en dotterförening i Uganda (Sweduga Uganda).
Den svenska föreningen lägger upp riktlinjer, följer upp och söker sponsorer för verksamheten medan den ugandiska delen utför det operativa arbetet på plats.
Styrelsen för Sverige har genomgått ett skifte av styrelsemedlemmar de senaste åren. Och jag kan med stolthet se att vi verkligen fått en engagerad och stark styrelese. Styrelsemedlemmarna kommer från Sverige, Malta och England. I dessa tider börjar vi bli riktigt duktiga på att hålla våra möten digitalt.
Den ugandiska delen har nu uppgraderats från CBO (Community based organisation) till ett NGO (Nongovernmental organisation). I den sistnämnda kan vi jobba över hela landet och inte bara lokalt. Styrelsen där består av 3 kvinnor från Uganda (bl.a våra medarbetare Leticia och Charity) samt 3 män från styrelsen i Sverige.

Vår personal i Uganda

Tro det eller ej, men vi har faktiskt 9 personer i vårt team på plats i Uganda.
Här är namnen på dem:

Leticia Namagembe, Operations Manager, Masaka

Charity Oliver, Operations Manager, Kiboga

Dr Muwanga, Doctor, Masaka

Dr Pascal Sseninde, Doctor, Masaka

Sylvia Nakirangwa, Nurse/Midwife, Masaka

Andrew SSejjuko, Security guard, Masaka

Yiga Daraus, Security guard, Masaka

Eric Alinda Julius, Security guard, Kiboga

Nbakiyimba Dorah, Cleaning lady, Masaka

 

Stort tack till er som stöttar vårt arbete i Uganda!
Tack vare er har vi kunnat uträtta mycket 2022!

2023-03-29

Dan Adolfsson