Hej alla Swedugavänner.

Så var det nytt år igen. Nästa år firar vi 10 år i Uganda. Mycket har hänt under dessa år. Många minnen, de flesta bra men några tråkiga. Vår verksamhet i Uganda har under det gångna året pågått normalt.
Kriget i Ukraina och Gaza står i fokus, vilket gör det svårt att påminna om att problemen i övriga världen kvarstår.

Lite om det allmänna läget i Uganda.
Uganda som ska vara en demokrati har fria val med flera olika partier. Den sittande presidenten som har makten över både militär och polis har dock behållit sin post ända sedan 1986. På ett effektivt sätt styr han undan oppositionspolitiker med fingerade åtal och arresteringar. Demonstrationer slås ner brutalt med vattenkanoner och tårgas. Folk är luttrade och vana vid detta som upprepas varje val och tröstar sig med att landet i alla fall inte drabbas av krig och terrorverksamhet som i flera av grannländerna.
Kriminaliteten är förhållandevis låg.
I landet har världens största guldgruva hittats, enlig president Museveni. Fyndigheterna är så otroligt stora att det skulle kunna göra Uganda till ett av de rikaste länderna i världen. Nu råder det emellertid stor skepsis till nyheten, det är ett kinesiskt prospekteringföretag som kommit med siffrorna och man tror att de har förväxlat måttenheterna.
Inga epidemier har förekommit under året.

Hänt i Katwadde, Masaka 2023
Vår lilla klinik i Katwadde är väldigt uppskattad. Där kan vi behandla ca 90% av de vanligaste sjukdomarna. Vi genomför även, två gånger per år, hälsoundersökning av alla skolbarn i den närliggande skolan. Genom ett samarbete med USAID planerar vi att öppna ett center för HIV-patienter på vår klinik.
Vår utbildning i förebyggande hälsovård har utan tvekan haft en enormt positiv inverkan i området. Vi har utbildat ca 50 kvinnor under åren. Under 2023 har vi haft repetitionskurser med samtliga elever för att fräscha upp deras kunskaper.

När vi startade utbildningen analyseradee vi behovet och undersökte vilka sjukdomar som var vanligast.
Därefter satte vi samman en manual för utbildningen som delades in i sex olika moduler.
1. Diarréer och uttorkning  Vi vet att oftast inte det är sjukdomen som dödar barnen, det är uttorkning som gör att organen i kroppen slutar fungera.
2. Malaria och andra febersjukdomar  Malaria är den absolut vanligaste sjukdomen. Det är en dödlig sjukdom om man inte blir botad i tid. Samtidigt är det                     ganska lätt att bota om man får behandling i tid. I denna modulen behandlar vi även gula febern, ebola, tyfus och brucellosis (en bakteriell sjukdom som smittar från djur till människor).
3. Säkert sex och samliv  Detta är en stor modul som behandlar olika typer av preventivmedel samt barnbegränsning.
4. Sexuellt överförbara sjukdomar  Dessa är väldigt vanliga i Uganda, klamydia, gonorré, syfilis och HIV är de mest utbredda, med det förekommer också flera andra åkommor.
5. Undernäring  Här ingår även hygien och lära om att äta varierad kost. Den vanligaste orsaken till undernäring är att man alltid äter samma typ av mat.
6. Tuberkulos TBC

Varje kurs pågår under ca åtta månader, med ca 15 kvinnor som undervisas fyra timmar två gånger i veckan. Sammanlagt har vi utbildat 50 kvinnor och några män. Kunskapen har fått stor spridning i vårt område!
Vår utbildningslokal som ligger i ett uppfräschat hönshus fungerar inte längre. Det har drabbats av mögel och läckage. Styrelsen har beslutat att göra en ordentlig renovering som startar under nästa år.
En ny utbildning för föräldrar att lära sig läsa, skriva och räkna startar upp under 2024.

Hänt i Kibisi, Kiboga 2023
Swedugas verksamhet under året har varit intensiv. Dels har vår platschef, Charity, bedrivit undervisning i Agroforestry (AF) för kvinnor i byn. Vi har nu bedrivit denna utbildning i fem år och en stor del av kvinnorna i byn har nu kunskap för att själva kunna säkerställa sin familj försörjning. Vidare så har Sweduga startat upp hälsoutbildning i Kibisi, på sammas sätt som framgångsrikt genomförts i Katwadde. Pga många kvinnors läs- och skrivsvårigheter har vi bedrivit utbildningen i liten omfattning. Under januari 2024 planerades för utbildning i läs- och skrivkunnighet för vuxna som kommer att startas under maj/juni för att så många som möjligt skall kunna delta i våra utbildningar.

Agroforestry
Under regnperioden i början av året, som var längre än normalt, var kvinnor upptagna med sina egna trädgårdar. Detta gav lokalbefolkningen en möjlighet att bedriva mer egen jordbruksverksamhet i området, vilket har minskat matbristen i området. Swedugas insatser för att utbilda i AF har resulterat i att nästan varje hushåll i området bedriver jordbruksverksamhet, och detta har i sin tur bidragit till att generera inkomster till familjerna.

I februari deltog Charity i en konferens i Kiboga-distriktet om AVCP (Agricultural Value Changing Project), ett projekt finansierat av afrikanska utvecklingsbanken och Ugandas regering som syftar till att främja jordbruksutveckling i Uganda, förbättra hushållens inkomster, livsmedels- och näringssäkerhet, hållbar utveckling genom kommersiella jordbruksmetoder, långsiktig förvaltning av naturresurser och utveckling av jordbruksföretag.

Deras huvudfokus ligger på majs och ris. Charity lärde sig mycket om marknadsmål som börjar med grödan. Var man ska odla, total insats, utsädestyp, skördehantering och lagringssystem för att komma ut på marknaden. Charity har börjat lära kvinnorna detaljer i varje steg som nämns ovan. Projekt ger majsutsäde till bonden för två tunnland mark och några små gödningsmedel. De övervakar jordbrukaren fram till skördestadiet.

Under hösten har en stor del av tiden lagts på skörd av en mångfald av grödor. Den första skörden omfattade tomater, bönor, majs och jordnötter. Ladyfingerväxten skördades och gavs till kvinnorna för medicinska ändamål. I början av 2024 är irländsk potatis, sötpotatis, morötter och kål klara för skörd.

Sweduga planerade under 4:e kvartalet för att etablera ett Demo-center för att visa på hur olika grödor växer i den jordmån som finns i Kibisi, hur man bevattnar och gödslar samt skyddar grödan från sjukdomar. Planerna genomförs så fort finansieringen är säkrad.

Hälsoutbildning
Under januari rekryterades kvinnor till den första hälsoutbildningen med start i februari.
Den avslutades i juni och 15 kvinnor examinerades.

Under mars månad deltog Charity i en hälsokonferens på Kamu plaza i Kampala, som syftade till att övervinna utmaningar inom reproduktiv hälsa hos kvinnor.  Kursen gav detaljerad kunskap om reproduktiv hälsa och som nu ingår i Swedugas hälsoundervisning.

Swedugas styrelseledamöter Bengt Hörberg och Bengt Gunnarsson, även benämnda B1och B2 besökte Kibisi i oktober månad.
Charity hade mycket noggrant planerat inför besöket. ”Vi fick låna ett rum i direkt anslutning till vår verksamhet där vi övernattade och kunde följa aktiviteterna  från tidig morgon till sen kväll. Att få vakna i Kibisi en tidig morgon och ta en morgonpromenad i det vackra landskapet är fantastiskt!”
Charity visade odlingsområdet, 8.000 m2, som var i mycket fint skick. De fick se hur schoolgarden i praktiken fungerade. Barnen kom till odlingsområdet från den närbelägna CCM-skolan och fick en lektion i odling av Charity.

Vidare besöktes CCM-skolan, där de fick ett högtidligt mottagande av sjungande barn, engagerade lärare och skolledning.
De två fotbollsmatcherna de fick se mellan ett flicklag och pojklag var också en höjdpunkt.
Sista dagen gjordes ett besök ut i Kibisi-området och de träffade kvinnor som deltagit i Swedugas aktiviteter. En kvinna tyckte att Sweduga gjort så mycket gott för henne och hennes familj så hon ville återgälda detta på något sätt. Kvinnan gav dem en fin tupp! De var enligt Charity tvungna att ta emot tuppen, annars skulle kvinnan bli mycket ledsen, vilket de naturligtvis också gjorde! Nu bor tuppen tillsammans med hönsen under Charitys övervakning. Tuppen heter B3!
Sammanfattningsvis var besöket mycket lyckat och både B1 och B2 kände sig glada över att se vad Swedugas insatser i området har betytt. Att från ingenting, bli ett område med liv och framtidshopp var fantastiskt att se.

Vår förhoppning är att inom kort få till en byggnation av en servicebyggnad innehållande boende för platschef, rum för vakt, förråd, utbildningslokal samt toaletter som hade varit bra för att bedriva verksamheten på ett mer praktiskt sätt.
Att få till ett democenter hade också varit värdefullt.
Vi arbetar också med att få ett närmre samarbete med Vi-Skogen som B1 och B2 träffade på resan.

Samarbete med CCM-skolan
Sweduga samarbetar sedan en tid tillbaka med CCM-skolan i Kibisi. Vi finansierar ca 75-80% av skolans verksamhet där lönen till ett 20-tal lärare är den största posten. Men vi har också köpt svartatavlor, sportsnät, utemattor, förstahjälpenutrustning m.m

Jinja, Kasese
I Jinja finns ett slumområde som heter Masese. Där har samlats ca 90.000 människor som flyttat från bl. a Karamodja i den nordöstra delen av Uganda. Karamodja är ett väldigt torrt och fattigt område som dessutom drabbas av stor kriminalitet och terrorverksamhet.
Det är mest unga kvinnor och barn som bor i Masese. Fattigdomen och de sanitära förhållandena är fruktansvärda. En grupp medlemmar i Sweduga besökte området i november och upplevde vardagen i gettot. Alla var överens om att göra något.

Det Sweduga är allra bäst på är utbildningen i ”Förebyggande hälsovård” så det beslutades att starta upp den utbildningen i Masese i början på 2024.
Den största utmaningen är att de flesta inte kan språket Luganda som är det största inhemska språket och ej heller engelska som är det officiella språket. Vi måste därför hitta kvinnor som kan något av språken. Vi planerar även att starta upp undervisning i engelska, då anafalbetismen är stor.

Styrelsen
Sweduga jobbar med en moderförening i Sverige (Sweduga Sweden) och en dotterförening i Uganda (Sweduga Uganda).
Den svenska föreningen lägger upp riktlinjer, följer upp och söker sponsorer för verksamheten medan den ugandiska delen utför det operativa arbetet på plats.
Styrelsen för Sverige har genomgått ett skifte av styrelsemedlemmar de senaste åren. Och jag kan med stolthet se att vi verkligen fått en engagerad och stark styrelse. Styrelsemedlemmarna kommer från Sverige, Malta och England. I dessa tider börjar vi bli riktigt duktiga på att hålla våra möten digitalt.
Styrelsen i Uganda består av tre kvinnor från Uganda (bl.a våra medarbetare Leticia och Charity) samt tre män från styrelsen i Sverige.

Non-governmental organisation
Den ugandiska delen har nu uppgraderats från CBO (Community based organisation) till ett NGO. (Non-governmental organisation). I den sistnämnda kan vi jobba i hela landet och inte bara lokalt.

Vår personal i Uganda
Tro det eller ej, men vi har 10 personer i vårt team på plats i Uganda. Vi kommer att göra en närmre presentation av dem på vår hemsida.                           Namnen på dem:

Leticia Namagembe             Operations Manager                                   Masaka, Katwadde

Charity Oliver                       Operations Manager                                   Kiboga, Kibisi

Dr Muwanga                         Doctor                                                        Masaka, Katwadde

Dr Pascal Sseninde              Doctor                                                        Masaka, Katwadde

Dr Farooq                             Doctor                                                        Jinja, Masese

Slyvia Nakirangwa               Nurse/Midwife                                            Masaka, Katwadde

Andrew Ssejjuko                  Security guard                                            Masaka. Katwadde

Yiga Daraus                         Security guard                                           Masaka, Katwadde

Eric Alinda Julius                 Security guard                                           Kiboga, Kibisi

Nakiyimba Dorah                 Cleaning lady                                            Masaka, Katwadde

 

TILL ALLA ER SOM STÖTTAR VÅRT ARBETE I UGANDA

STORT TACK!

TACK VARE ER HAR VI KUNNAT UTRÄTTA MYCKET 2023

2024-04-29

DAN ADOLFSSON