Hej alla Sweduga vänner!

I år har vi fortsatt med vår verksamhet som syns och gör skillnad. Allt tack vare era bidrag och stöttningar.

Lite bakgrund

Som ni vet så jobbar vi i ett begränsat område som heter Katwadde Parish utanför staden Masaka. Där bor c:a 2000 personer (220 familjer). Dessa människor tillhör de absolut fattigaste i Uganda.

Vi arbetar efter ett 3-punktsprogram.

  • Friskt vatten inom rimligt område (max 1 km)
  • Utbildning i förbyggande hälsovård (det absolut mest kostnadseffektiva sättet att förbygga sjukdomar).
  • Hjälpa kvinnorna att starta upp verksamheter för att tjäna egna pengar.

 

Vi bildade vår ideella förening SWEDUGA i augusti 2015. Org.nr 802497-0991.

Vår dotterorganisation i Uganda bildades SWEDEN UGANDA AID i augusti 2015.

CBO reg.nr C.D 2015/0189.

 

Allt arbete som görs i byarna sker tillsammans med de lokala kvinnogrupperna.

 

 

När vi kom dit första gången i maj 2015 var förhållandena minst sagt miserabla. Man hade upp till 5 km för att hämta vatten som många gånger var väldigt smutsigt. Sjukdomarna avlöste varandra och framför allt barnadödligheten var skrämmande hög.  1 barn av 10 upp till 5 års ålder dog. Den vanligaste orsaken var malaria och diarréer med uttorkning som följd. Dessa sjukdomar är relativt enkla att bota men det kostar pengar och det har man inte. Medelåldern är 15 år. Medellivslängden är 44 år. 60 % av barnen gick inte i skolan regelbundet. Framför allt frånvaron för flickor som var speciellt utsatta på grund av arbete i hemmet och avsaknad av mensskydd. Det är vanligare att en 18-års flicka är gift och har barn än att de går i skolan.

Detta har vi kunnat uträtta under 2017.

Vatten

Vi har byggt ytterligare 2 brunnar och har sammanlagt 6 brunnar som försörjer hela vårt område, c:a 2 000 personer, med friskt vatten inom 1 km.

2 brunnar ytterligare har Sweduga byggt för andra biståndsorganisationer.

 

Förebyggande hälsovård

Några av våra medarbetare (Leticia och Salma) i vårt team där nere har jobbade hårt under 2016 med att ta fram ett utbildningspaket i förebyggande hälsovård. Det är uppdelat i 6 moduler där varje modul avser en speciell hälsorisk. T.ex. malaria, diarréer, förlossningsproblem, könsrelaterade sjukdomar, övriga febersjukdomar, lära om hygien och sanitära förhållanden o.s.v.

Varje modul beräknas ta 1 månad att lära ut så sammanlagt räknar vi med en utbildningstid på c:a 6-7 månader. Leticia har under året översatt hela vårt utbildningsmaterial till det lokala språket Luganda. Vår dr Muwanga håller som bäst på att korrekturläsa för att den medicinska delen ska bli korrekt.

Utbildningen startade upp i november 2016 med 12 kvinnor och har pågått varje fredag. Intresset och engagemanget från både lärare och elever är väldigt stort. Första gruppen blir klara i Januari 2018. När vi nu har utbildningsmaterialet på luganda har vi bestämt oss för att utbilda ytterligare 20 kvinnor under 2018.

 För att kunna mäta effekten av vårt arbete har vi valt ut 10 familjer där vi gör en djupare analys av sjuk- och hälsoproblemen under 2015 och 2016. Dessa familjer ska utgöra vår referensgrupp där vi år efter år kan följa resultatet av vårt arbete.

Vi ser redan nu vad utbildningen i förebyggande hälsovård och tillgången till friskt vatten har för effekt. Dödligheten har klart minskat, framför allt hos de små barnen. Diarrésjukdomarna och fallen av undernäring har minskat väsentligt. Kunskaperna gör att människorna söker vård i tid.

 

SWEDUGA HEALTH-AND TRAINING CENTER

Vi har ju hyrt två hus mitt i byn som vi har renoverat upp. Putsat och målat utvändigt och invändigt. Nya tak, fönster och dörrar.  En kraftfull solcellsanläggning är installerad.

Allt är omgärdat av en säkerhetsmur och innergården är vacker med planteringar och lekredskap för barnen.

Det ena huset ska användas som undervisningslokal och kontor.

Det andra ska inrymma vår lilla klinik. Där får vi ett rum för undersökning och konsultation, ett behandlingsrum, ett väntrum där även vår barnmorska ska sitta samt ett litet vårdrum med sängar där vi bl.a. kan ge dropp.

Här ska nu dr Muwanga jobba 2 dagar i veckan och vi anställer en barnmorska som ska jobba alla vardagar. Tyvärr måste vi ha en säkerhetsvakt på nätterna p.g.a. stöldrisker.

 

  

Starta upp verksamheter MIKROFINANS

Vi vet att ska vårt arbete få full och långvarig effekt måste invånarna komma igång och tjäna egna pengar. För bl.a. skolavgifter och vid sjukdom. En stor uppgift för oss blir att lära människorna vikten av att ha ett litet sparat kapital när man väl kommer igång med att tjäna pengar. Detta är man inte alls van vid. Orsaken är nog den att man aldrig haft något att spara.

Därför har vi noga undersökt vilka möjligheter vi har.

När det gäller odlingar ser vi stora möjligheter. Varje familj har sin egen lilla markbit och har alltid odlat sin mat i stort sett på samma vis. När regnperioden kommer går man ut och sätter igång och planterar eller sår. Här finns stora möjligheter för effektiviseringar.  Marken är väldigt bördig och klimatet gynnsamt. Framför allt för kaffe och exotiska frukter. Här blir vår uppgift att utbilda dem i att odla på ett effektivare sätt samt hjälpa dem att få avsättning för deras produkter.

Vi har fått hjälp av den Svenska organisationen VI Agroforestry som har ett lokalkontor i Masaka. De har utvecklat ett program just för småskaliga odlingar och har tagit fram en utmärkt manual på det lokala språket som vi tänker använda oss av. Deras hittillsvarande resultat ser mycket lovande ut.

 

Vi räknar med att utbilda 50-60 familjer under 2018.

 

Vidare finns hantverkstraditioner som säkert går att utveckla. Sömnad, korgtillverkning, frisörutbildning, husbyggnadsteknik m.m. Så vår utbildningslokal kommer att användas flitigt.

En grupp av 30 familjer har startat upp tillverkning av tvål och tvättmedel. Vi ska hjälpa dem att utveckla detta när vi får in mer pengar. Marknaden finns redan till bl.a. skolorna runt om.

Vi kan tänka oss att låna ut utsäde, plantor, höns, getter, kor m.m. Allt ska dock bygga på formella avtal med återbetalning. Först måste vi dock samla ihop ett riskkapital att börja med.

 

Utbildning i Human Rights

Leticia vår medarbetare har pluggat Mänskliga Rättigheter under året. Hon har framför allt en väldigt gedigen erfarenhet av missförhållanden inom familjerna. Våld i hemmet, männens behandling och diskriminering av kvinnorna o.s.v. Hon har på ett engagerande och uppfriskande sätt kunnat förmedla sina kunskaper så att folket känner igen situationerna. Detta är numera ett komplement i all vår verksamhet där nere. Sweduga har dessutom genom Leticia hållit introduktionsutbildningar i två skolor om Mänskliga Rättigheter.

 

Övriga händelser under året

Vi råkar då och då ut för vad vi kallar särskilt ömmande fall som ligger utanför ramen av vårt hjälpprogram. Det kan vara väldigt sjuka människor som vi vet skulle dö om vi inte gör något. Vid många tillfällen får vi göra akututryckningar och ta dem till en klinik för vård. Oftast rör det sig om för långt gångna malariafall. När vi var runt i byarna i höstas träffade vi på en lite pojk 7 år gammal. Hans vänstra fot saknades och hela ryggen var väldigt vanställd p.g.a. det. Görs inget skulle han bli väldigt svårt handikappad för all framtid. Efter vädjan till våra medlemmar fick vi tag i pengar (1500 kr) och tog honom till en specialist. Där provade man ut en protes och han kommer numera att gå på regelbunden kontroll.

      

Sweduga har stöttat byskolan i Katwadde som vi försett med datorer och solcellsbelysning i alla klassrummen. Vidare har vi lagt betonggolv i flickornas sovsal och köpt sängar (nu slipper de ligga på jordgolvet). Nya tvättrum och toaletter har de även fått.

Under den extremt långa torrperioden nu i höst har vi delat ut ris till de familjer där svälten var ett faktum. Detta kunde göras tack vare goda vänner från Sverige som var på besök.

Varje gång vi åker ner har vi haft med oss så mycket kläder, leksaker, telefoner som vi kunnat ta på flyget. Tack alla ni som skänker till oss!!

Vidare har vi delat ut mycket medicinsk utrustning som vi fått från Ljungby Lasarett bl.a. till vår medarbetare dr. Muwanga som hjälper oss med vårt arbete i hälsovård.

 

Allt detta har SWEDUGA utfört för insamlade medel på sammanlagt 289 000 kr under 2017.

Våra huvudsponsorer har varit www.aneheimconsulting.se, www.ottotung.se, www.helpathand.se, m.fl. Vi har dessutom fått in mycket bidrag från privatpersoner.

 

TACK ALLA NI GODHJÄRTADE VÄNNER SOM GJORT DETTA ARBETE MÖJLIGT FÖR OSS!!

 

Vår planerade budget för 2018

Samla in medel för att kunna driva vår klinik.  med barnmorska, nattvakt, arrende samt mediciner    5 500kr/mån      66 000kr/år

Utbilda kvinnor för egen försörjning. Jordbruk, hantverk m.m. med lärare, undervisningsmaterial m.m.  4 600kr/mån    55 200 kr/år

Löner till 3 anställda i Uganda    4 200kr/mån     50 400 kr/år

Medel till akut nödhjälpsarbete    100 000kr/år

Transportkostnader av material inom och till Uganda    75 000 kr/år

Underhållskostnader för vår klinik och träningscenter  25 000 kr/år

Beräknad budget                                                                                                              371 600 kr/år

 

GLÖM INTE HUR MYCKET VI TILLSAMMANS KAN GÖRA MED SMÅ MEDEL!!

 

Swish:         123 617 83 96                                      Bankgiro:   5309-2359

 

2017-12-07       Dan Adolfsson