Hej alla Sweduga vänner!

Eftersom vi fick skjuta så länge på årsmötet pga pandemin tar jag mig friheten att uppdatera er om vår verksamhet fram till dags dato. 

Även i år har vi fortsatt med vår verksamhet som syns och gör skillnad. Allt tack vare era bidrag och er stöttning. I min årskrönika tar jag alltid med lite om vår bakgrund som information till nya medlemmar. Gamla medlemmar får stå ut med upprepningarna.

Lite bakgrund

Som ni vet så jobbar vi i ett begränsat område som heter Katwadde Parish utanför staden Masaka. Där bor c:a 2000 personer (220 familjer). Dessa människor tillhör de absolut fattigaste i Uganda.

Vi arbetar efter ett 3-punktsprogram.

  • Friskt vatten inom rimligt område (max 1 km)
  • Utbildning i förbyggande hälsovård (det absolut mest kostnadseffektiva sättet att förbygga sjukdomar).
  • Hjälpa kvinnorna att starta upp verksamheter för att tjäna egna pengar.

 

Vi bildade vår ideella förening SWEDUGA i augusti 2015. Org.nr 802497-0991.

Vår dotterorganisation i Uganda,  SWEDEN UGANDA AID, bildades i augusti 2015.

CBO reg.nr C.D 2015/0189.

 

Allt arbete som görs i byarna sker tillsammans med de lokala kvinnogrupperna.

 

När vi kom dit första gången i maj 2015 var förhållandena minst sagt miserabla. Man hade upp till 5 km för att hämta vatten som många gånger var väldigt smutsigt. Sjukdomarna avlöste varandra och framför allt barnadödligheten var skrämmande hög.  1 barn av 10 upp till 5 års ålder dog. Den vanligaste orsaken var malaria och diarréer med uttorkning som följd. Dessa sjukdomar är relativt enkla att bota men det kostar pengar och det har man inte. Medelåldern är 15 år. Medellivslängden är 44 år. 60 % av barnen gick inte i skolan regelbundet. Framför allt frånvaron för flickor som var speciellt utsatta på grund av arbete i hemmet och avsaknad av mensskydd. Det är vanligare att en 18-års flicka är gift och har barn än att de går i skolan.

Detta har vi kunnat uträtta under 2019 samt del av 2020
Vi har nu byggt sammanlagt 6 brunnar som försörjer hela vårt område, ca 2.000 personer, med friskt vatten inom 1 km.
2 brunnar ytterligare har Sweduga byggt för andra biståndsorganisationer.

 

Förebyggande hälsovård

Några av våra medarbetare (Leticia och Salma) i vårt team jobbade hårt under 2016 med att ta fram ett utbildningspaket i förebyggande hälsovård. Det är uppdelat i 6 moduler där varje modul avser en speciell hälsorisk. T.ex. malaria, diarréer, förlossningsproblem, könsrelaterade sjukdomar, övriga febersjukdomar, lära om hygien och sanitära förhållanden o.s.v.

Varje modul beräknas ta 1 månad att lära ut så sammanlagt räknar vi med en utbildningstid på c:a 6-7 månader.

Leticia har översatt hela vårt utbildningsmaterial till det lokala språket Luganda. Vår dr Muwanga har korrekturläst för att den medicinska delen ska bli korrekt.

Utbildningen startade upp i november 2016 med 12 kvinnor och har pågått varje fredag. Intresset och engagemanget från både lärare och elever är väldigt stort. Första gruppen blev klara i Januari 2018. Ytterligare 20 kvinnor har nu utbildats och blev klara i november 2018.

För att kunna mäta effekten av vårt arbete har vi valt ut 10 familjer där vi gjorde en djupare analys av sjuk- och hälsoproblemen under 2015 och 2016. Dessa familjer ska utgöra vår referensgrupp där vi år efter år kan följa resultatet av vårt arbete.

Vi ser redan nu vad utbildningen i förebyggande hälsovård och tillgången till friskt vatten har för effekt. Dödligheten har klart minskat, framför allt hos de små barnen. När vi kom till området 2015 dog ett litet barn i veckan oftast av malaria och diarrésjukdomar. Vi har inte haft ett dödsfall p.g.a. normala sjukdomar på de senaste 2½ åren. Så teoretiskt sett räddar vi 50-60 barns liv varje år.

Utbildnings- och hälsocentret har stått färdigt sedan 3 år tillbaka. Den lilla kliniken är jättefin, inte många kvadratmeter men de är väldisponerade! Dr Muwanga har sitt besöksrum som består av ett litet skrivbord och en undersökningsbänk. Även barnmorskan har ett litet undersökningsrum, men där får endast gynstolen plats. Samtal med patienterna sker i den lilla foajén med skrivbord. Kliniken hyser också ett pyttelitet injektionsrum. I Uganda får man alla sprutor och dropp i särskilt rum. Det är väldigt välordnat och fint. Det vi verkligen önskar oss utöver det vi har är dels ett litet labb med mikroskop, dels en förlossningssal där man kan föda och sedan ligga kvar om det behövs.

Det är också väldigt kul att se undervisningssalen med plats för ca 30 personer och svarta tavlan! Här bedriver vi vår undervisning i förebyggande hälsovård och agriculture (odling och lantbruk).

Kliniken inspekteras varje år av de lokala hälsovårdsmyndigheterna. Vi får alltid väldigt bra omdöme men man önskar att vi kan bygga ut med ett laboratorium och ett förlossningsrum.

Dr Muwanga jobbar 2 dagar i veckan och vår barnmorska jobbar alla vardagar. Två säkerhetsvakter måste vi ha på nätterna p.g.a. stöldrisker.

 

Starta upp verksamheter – MIKROFINANS

Vi vet att ska vårt arbete få full och långvarig effekt måste invånarna komma igång och tjäna egna pengar. För bl.a. skolavgifter och vid sjukdom. En stor uppgift för oss blir att lära människorna vikten av att ha ett litet sparat kapital när man väl kommer igång med att tjäna pengar. Detta är man inte alls van vid. Orsaken är nog den att man aldrig haft något att spara.

Därför har vi noga undersökt vilka möjligheter vi har.

När det gäller odlingar ser vi stora möjligheter. Varje familj har sin egen lilla markbit och har alltid odlat sin mat i stort sett på samma vis. När regnperioden kommer går man ut och sätter igång och planterar eller sår. Här finns stora möjligheter för effektiviseringar.  Marken är väldigt bördig och klimatet gynnsamt. Framför allt för kaffe och exotiska frukter. Här blir vår uppgift att utbilda dem i att odla på ett effektivare sätt samt hjälpa dem att få avsättning för deras produkter.

 

Utbildning i Human Rights samt flickors och kvinnors situation i Uganda

Ju längre jag vistats i Uganda ju mer har jag fått klart för mig hur flickor och kvinnors situation verkligen är.

Redan i grundskolan har jag sett attityder från män och skolpojkar att man anser det meningslöst att kosta på utbildning för flickor. De ska ju ända bara vara i hemmen och föda barn. Därför är flickors utbildningsnivå på landsbygden skrämmande låg. Vi har vuxna kvinnor som varken kan skriva eller läsa. Endast skriva sitt namn. Ändå är det dessa flickor som så småningom får ta fullt ansvar för hela familjen. I samhället betraktas de som lägre stående varelser. Även av myndigheter. När en ung kvinna söker ett jobb är det mer regel än undantag att chefen först kräver sex för att överhuvudtaget diskutera en anställning. Om de sedan får ett jobb är arbetsförhållanden minst sagt vidriga. 12 timmars arbetsdag 7 dagar i veckan till en lön som är en fjärdedel av männens. Rån och våldtäkter hör till vardagen för kvinnorna.

Därför arbetar SWEDUGA målinriktat för att hjälpa kvinnor och flickor i Uganda. Det känns underbart när man kan erbjuda en duktig kvinna ett seriöst arbete.

Leticia vår medarbetare har pluggat Mänskliga Rättigheter. Hon har framför allt en tillskansat sig kunskap och erfarenhet av missförhållanden inom familjerna. Våld i hemmet, männens behandling och diskriminering av kvinnorna o.s.v. Hon har på ett engagerande och uppfriskande sätt kunnat förmedla sina kunskaper så att folket känner igen situationerna. Detta är numera ett komplement i all vår verksamhet där nere.

 

Nya projekt 2019-2020

Agroforestry utbildning i KIBOGA

Sweduga står som huvudman för ett nytt projekt i Kiboga. C:a 130 km nordöst om huvudstaden Kampala. Tillsammans med tre entusiaster från Sverige med kopplingar till Uganda har vi startat upp en camp för utbildning i modern odlingsteknik. Projektet är i full gång. Man har brutit ny odlingsmark på c:a 8000 m2 samt färdigställt en handgrävd brunn på 50 meters djup. Vidare ska det byggas toaletter, utbildningslokal, förråd och kontor. Vi hoppas här på fler sponsorer för att kunna färdigställa arbetet. Denna satsning vänder sig också uteslutande till de fattiga kvinnorna i området.

I år har vi borrat en ny brunn och installerat en pump som drivs med solpaneler. Fungerar utmärkt och förser både skolan och odlingarna med vatten. Planer finns för att utöka verksamheten ytterligare i detta distriktet.


Särskilda händelser under året

I februari råkade vår barnmorska Sylvia ut för en allvarlig trafikolycka med en bodaboda (motorcykeltaxi). Hon fick ligga på sjukhuset i 3 veckor och vi fick anställa en vikarie. Det är så hemskt att höra att det första hon tänkte på även om hon nästan var halvdöd så var det rädslan för att förlora jobbet. Sånt händer inte i SWEDUGA. Klart vi tar hand om vår personal.

 

Coronakrisens effekter på vårt arbete

När krisen slog till i mars 2020 stängdes i stort sett hela Uganda ner. Skolor, affärer, marknader, hotell, restauranger, alla offentliga transporter, gränser stängdes samt utegångsförbud mellan kl. 7 på kvällen till kl. 7 på morgonen. Krav på munskydd infördes. Jag själv blev kvar 3 månader extra innan jag lyckades komma med ett chartrat plan med andra européer.

Detta har skapat stort lidande för ett redan fattigt folk. Man blev av med sina arbeten utan något skyddsnät alls.
Vårt arbete med utbildningar stannade av totalt och det är med nöd och näppe som vi kan hålla igång vår klinik.
Man har nu lättat något på restriktionerna men det är fortfarande väldigt strängt om man jämför med västvärlden.

Uganda har 42 miljoner invånare och framtill idag har man ca 20 dödfall och ca 2000 konstaterade smittades.
Så visst har nedstängningen haft effekt. Dock med ett väldigt högt pris för folket. Säkerligen har flera tiotusental dött av de vanliga sjukdomarna.
dock har vårt område klarat sig bra tack vare vår klinik.

Vår personal i Uganda

Tro det eller ej, men vi har faktiskt 9 personer i vårt team på plats i Uganda. Vi kommer att göra en närmre presentation av dem på vår hemsida.

Men här är i alla fall namnen på dem.

Leticia Namagembe, Operations Manager  –  Masaka

Charity Oliver,  Operations Manager –  Kiboga

Dr Muwanga,  Doctor  –  Masaka

Sylvia Nakirangwa,  Nurse/Midwife  –  Masaka

Batambula Hamuzah,  Agriculture teacher  –  Masaka/Kiboga

Andrew Ssejjuko,  Security guard  –  Masaka

Yiga Daraus,   Security guard  –  Masaka

Nakiyimba Dorah,  Cleaning lady  –  Masaka

Mama Ssebowa, Cooking  –  Masaka

 

 

2020-08-27

Dan Adolfsson