Hej alla Sweduga vänner!

Så har ytterligare ett år gått. Det vi trodde skulle vara relativt snabbt överstökat när det gäller pandemin visade sig vara totalt fel.

Covid 19 fortsätter att rasa för fullt världen över. Säga vad man vill om pandemin men den är rättvis. Rik eller fattig drabbas lika. Kanske inte helt. Västvärlden verkar faktiskt drabbas hårdare. Tur är ju det. I de fattiga länderna finns inte tillnärmelsevis de behandlingsresurser som finns i väst.

Uganda som vi jobbar i har klarat sig väldigt bra ifrån själva pandemin. Varmt klimat och väldigt ung befolkning är troliga orsaker. Däremot har den hårda nedstängningen av landet drabbat de fattiga på landsbygden väldigt hårt. Avsaknad av mediciner och transporter har gjort att de vanliga sjukdomarna som malaria, tyfus, diarrésjukdomar mm har krävt mångdubbelt fler dödsfall.

Uganda har 42 miljoner invånare och framtill idag har man ca 1000 dödfall och ca 45 000 konstaterade smittade. OBS. Detta är officiella siffror??????

Mitt i allt eländet känner vi oss dock stolta att vi kunnat ta hand om människorna i våra byar. Där har ingen behövt förlora livet i en enkel sjukdom. Vi har kunnat hålla vår lilla klinik öppen under hela tiden så när som på två veckor. På lite konstiga vägar har vi hela tiden kunnat fylla på våra medicinförråd.

Tyvärr har dock våra övriga verksamheter som olika utbildningar fått stängas ner.

De som läser vår årliga krönika för första gången hänvisar jag till föregående årskrönika. Där det finns en beskrivning av vår verksamhet. Den finns på vår hemsida www.sweduga.se.

Eftersom vi förra året fick skjuta på årsmötet till frampå hösten finns största delen av vår verksamhet för 2020 redan redovisad där.

Men nedan följer vad som hänt under året.

Presidentvalet

I januari var det presidentval. Uganda som ska vara en demokrati har fria val med flera olika partier. Den sittande presidenten som har makten över både militär och polis har dock behållit sin post ända sedan 1986. På ett effektivt sätt styr han undan oppositionspolitiker med fingerade åtal och arresteringar. Demonstrationer slås ner brutalt med vattenkanoner och tårgas. Ca 50 personer fick sätta livet till under valkampanjen. Jag såg själv när den mest populära presidentkandidaten och sångaren Bobby Wine blev arresterad i Jinja. Därefter fick han sitta i husarrest tills valet var över. Folket är luttrade och vana vid detta som upprepas varje val och tröstar sig med att landet i alla fall inte drabbas av terrorverksamhet som i flera av grannländerna. Och kriminaliteten är förhållandevis låg

Katwadde, Masaka

Kliniken fungerar bra även om patientunderlaget minskat. När jag talat med syster Sylvia och doktor Muwanga så säger dom att hela vårt område har genomgått en stor förändring när det gäller förbättrad hälsa. Anledningen enligt dem är framför allt vår utbildning i förebyggande hälsovård, tillgången till rent vatten samt kraven på bättre handhygien pga pandemin. När patientunderlaget minskar tar vi det som att vi verkligen lyckats med våra satsningar. Människorna har blivit avsevärt friskare och förebyggande hälsovård visar sig vara mest kostnadseffektivt. När vi nu har överkapacitet har vi talat om att börja med en årlig hälsokontroll av alla barnen i skolan i Katwadde. Med information om hygien, mensproblem osv.

Dr Muwanga, Dan och syster Sylvia

Våra utbildningar i agriculture, biodling och förebyggande hälsovård kunde vi inte starta upp igen under 2020 då all undervisning var stängd. Hoppas att vi kan dra i gång det igen under 2021.

Kibisi, Kiboga

Vår skola där vi utbildar kvinnor i agriculture har även den gått på sparlåga under 2020. Charity som är ansvarig manager på plats har dock använt tiden till att utforska vilka grödor som lämpar sig bäst. Meningen är ju att kvinnorna ska ta med sig kunskaperna hem och starta upp egen odling på sina små markbitar. Dels för att få mat till familjen, dels för att kunna sälja och få in lite pengar till skolavgifter och andra förnödenheter.

Strax intill vår anläggning finns en liten skola under uppbyggnad. Vi har startat ett visst samarbete med dem där vi tänker oss att integrera den teoretiska utbildningen med praktisk utbildning i bl.a. odling och växtlära.

Några grannbarn på besök (säkert hungriga)

En skolsal i Kibisi

Hela området är tyvärr väldigt torrt och därför byggde vi redan för 3 års sedan en brunn för  framför allt bevattning. Tyvärr visade det sig att vid de riktigt torra perioderna var vattenmängden för liten. När vi behövde det som bäst. Att handgräva en ny brunn ansåg vi var en osäker väg framför allt med tanke på den förra som blev 55 meter djup och gav otillräckligt med vatten. Tack vare en givmild sponsor fick vi ett generöst bidrag som gjorde att vi istället kunde borra en ny brunn. Och inte nog med det. Pumpen drivs med en solcellsanläggning som helt automatiskt fyller upp alla tankar under dagtid när solen skiner. På så vis har vi mer än tillräckligt med vatten. Både för bevattning och för skolan. Vi fick så mycket vatten att vi även kunde inrätta en extra vattenpost där byborna kan komma och hämta friskt vatten varje dag. Glädjen är stor i hela området. Nu hoppas vi på att kunna komma igång med utbildningarna igen och även utveckla samarbetet med skolan.

Vår nya brunn

Vattenpost för byborna

 

Styrelsen

Sweduga jobbar med en moderförening i Sverige (Sweduga Sweden) och en dotterförening i Uganda (Sweduga Uganda). Den svenska föreningen lägger upp riktlinjer, följer upp och söker sponsorer för verksamheten medan den ugandiska delen utför det operativa arbetet på plats. Styrelsen för Sverige har genomgått ett skifte av styrelsemedlemmar de senaste åren. Och jag kan med stolthet se att vi verkligen fått en engagerad och stark styrelse. Styrelsemedlemmarna kommer från Sverige, Malta och England. I dessa tider börjar vi bli riktigt duktiga på att hålla våra möten digitalt. Den ugandiska delen genomgår för tillfället en uppgradering från CBO (Community based organisation) till ett NGO (Non-governmental organisation). I den sistnämnda kan vi jobba över hela landet och inte bara lokalt. Styrelsen där består av 3 kvinnor från Uganda (bl.a. våra medarbetare Leticia och Charity) samt 3 män från styrelsen i Sverige. Vi har fått erfara att det är ganska komplicerat och dyrt att bilda ett NGO. Men tyvärr nödvändigt om vi ska kunna driva vår verksamhet vidare.

 

Vår personal i Uganda

Tro det eller ej, men vi har faktiskt 9 personer i vårt team på plats i Uganda. Vi kommer att göra en närmre presentation av dem på vår hemsida.

Men här är i alla fall namnen på dem:

Leticia Namagembe,   Operations Manager, Masaka

Charity Oliver,             Operations Manager, Masaka

Dr Muwanga,               Doctor, Masaka

Sylvia Nakirangwa,      Nurse/midwife, Masaka

Batambula Hamuzah,  Agriculture teacher, Masaka/Kiboga

Andrew Ssejjuko,        Security guard, Masaka

Security guard,           Kiboga

Nakiyimba Dorah,       Cleaning lady, Masaka

Mama Ssebowa,          Cooking

 

TILL ALLA NI SOM STÖTTAR VÅRT ARBETE I UGANDA.

STORT TACK

UTAN ER KAN VI INTE UTRÄTTA MYCKET.

2021-04-12

Dan Adolfsson