Hej alla Sweduga-vänner!

Så har ytterligare ett år gått. Vår verksamhet i Uganda har så smått startat upp igen. Nedstängningarna i landet har helt eller delvis avslutats. Skolorna öppnade i januari 2022. Mer än två års nedstängning har drabbat folket väldigt hårt. Inte minst barnen som har fått stanna hemma.
Nu när livet sakta börjar återgå till det normala har vi kriget i Ukraina som orsakar väldigt lidande och sätter världsordningen i gungning, vilket drabbar de redan fattiga länderna ännu hårdare när fokus inriktar sig på det hemska som sker där.
Även om landet har varit nedstängt så har Sweduga efter bästa förmåga hållit igång vår verksamhet.
Vår klinik har hållits öppen hela tiden och viss hemundervisning har gjorts.
Uganda som vi jobbar i har klarat sig väldigt bra från själva pandemin. Varmt klimat och väldigt ung befolkning är troliga orsaker. Däremot har den hårda nedstängningen av landet drabbat de fattiga på landsbygden väldigt hårt. Avsaknad av mediciner och transporter har gjort att de vanliga sjukdomarna som malaria, tyfus, diarrésjukdomar mm har krävt mångdubbelt fler dödsfall.
Uganda har 42 miljoner invånare och fram till idag har man ca 3500 dödsfall och ca 95000 konstaterade smittade. OBS. Detta är officiella siffror!
Mitt i allt eländet känner vi oss dock stolta att vi har kunnat ta hand om människorna i våra byar. Där har ingen behövt förlora livet i en enkel sjukdom. Vi har kunnat hålla vår lilla klinik öppen under hela tiden så när som på två veckor. Vi har hela tiden kunnat fylla på våra medicinförråd trots logistikproblem och brist på läkemedel.
Tyvärr har dock våra övriga verksamheter som olika utbildningar fått stängas ner.
De som läser vår årliga krönika för första gången hänvisar jag till föregående årskrönika, där det finns en beskrivning av vår verksamhet. Den finns även på vår hemsida www.sweduga.se.

Lite om det allmänna läget i Uganda
Uganda som ska vara en demokrati har fria val med flera olika partier. Den sittande presidenten som har makten över både militär och polis har dock behållit sin post ända sedan 1986. På ett effektivt sätt styr han undan oppositionspolitiker med fingerade åtal och arresteringar.
Demonstrationer slås ner brutalt med vattenkanoner och tårgas. Ca 50 personer fick sätta livet till under senaste valkampanjen. Jag såg själv när den mest populäre presidentkandidaten och sångaren Bobby Wine blev arresterad i Jinja. Därefter fick han sitta i husarrest tills valet var över.
Folket är luttrade och vana vid detta som upprepas vid varje val och man  tröstar sig med att landet i alla fall inte drabbas av krig och terrorverksamhet som i flera av grannländerna. Och kriminaliteten är förhållandevis låg.

Hänt i Katwadde, Masaka 2021
Vi har byggt en ny klinik som fungerar mycket bra. Nu har vi andra möjligheter att behandla våra patienter. Bland annat ett särskilt undersökningsrum för gynekologiska undersökningar, akuta olycksfall och förlossningar. Vårt lilla labb utrustar vi mer och mer för att kunna testa och ta prover för att analysera i vilket stadie sjukdomarna är i. När jag talat med syster Sylvia och doktor Muwanga så säger dom att hela vårt område har genomgått en stor förändring när det gäller förbättrad hälsa. Anledningen är enligt dem framförallt vår utbildning i förebyggande hälsovård, tillgången till rent vatten samt kraven på bättre handhygien pga pandemin. När patientunderlaget minskar tolkar vi det som att vi verkligen lyckats med våra satsningar. Människorna har blivit avsevärt friskare och förebyggande hälsovård visar sig vara mest kostnadseffektivt.
När vi nu har överkapacitet startar vi upp med en årlig hälsokontroll av alla barnen i skolan i Katwadde, samt med information om hygien, mensproblem osv.
Det vi saknar nu är ett enkelt patientprogram. Vi har dator och internet. Så är det någon som är duktig på tex Excel och vill hjälpa oss är du mer än välkommen.

Den nya kliniken

Våra utbildningar i agriculture, biodling och förebyggande hälsovård kunde vi inte starta upp igen under 2021 då all undervisning var stängd. Detta är i uppstartsskedet nu.

Hänt i Kibisi, Kiboga 2021
Vår skola där vi utbildar kvinnor i agriculture har även den gått på sparlåga under 2021. Charity som är ansvarig manager på plats har dock använt tiden till att utforska vilka grödor som lämpar sig bäst. Meningen är ju att kvinnorna ska ta med sig kunskaperna hem och starta upp egen odling på sina små markbitar. Dels för att få mat till familjen, dels för att kunna sälja och få in lite pengar till skolavgifter och andra förnödenheter.
Strax intill vår anläggning finns en liten skola under uppbyggnad.
Vi fick ett generöst bidrag så vi kunde bygga tre nya klassrum i bra standard till den lilla skolan.
Vi har startat ett visst samarbete med dem där vi tänker oss att integrera den teoretiska utbildningen med praktisk utbildning bl. a. odling och växtlära. De har fått en egen ”School garden” där eleverna med hjälp av lärarna lär sig praktiska saker om växtodling. Man mixar mellan teoretisk utbildning och praktik.
Lärarnas löner sponsras via Sweduga.
Vidare har vi via sponsorer startat upp ett kollektivt projekt med getter. Kvinnorna som vi tidigare utbildat har fått ett startkapital och köpt in ett antal getter som ska föröka sig och kunna bli ett litet tillskott till deras försörjning.

Eleverna jobbar i ”School garden”

Hela området är tyvärr väldigt torrt och därför byggde vi redan för 3 år sedan en brunn för framför allt bevattning. Tyvärr visades det sig att vid de riktigt torra perioderna var vattenmängden för liten när vi behövde den som mest. Att handgräva en ny brunn ansåg vi var en osäker väg framför allt med tanke på den förra som blev 55 meter djup och gav otillräckligt med vatten.
Tack vare en givmild sponsor fick vi ett generöst bidrag som gjorde att vi istället kunde borra en ny brunn. Och inte nog med det. Pumpen drivs med en solcellsanläggning som helt automatiskt fyller upp alla tankar under dagtid när solen skiner. På så vis har vi mer än tillräckligt med vatten både för bevattning och till skolan. Vi fick så mycket vatten att vi även kunde inrätta en extra vattenpost där byborna kan komma och hämta friskt vatten varje dag. Glädjen är stor i hela området.
Nu hoppas vi på att komma igång med utbildningarna igen och även utveckla samarbetet med skolan.
I våra planer finns en ny byggnad för undervisning samt toaletter. Tyvärr saknar vi medel för detta och efterlyser sponsorer som vill hjälpa oss att utveckla verksamheten i detta så fattiga område.

Styrelsen
Sweduga jobbar med en moderförening i Sverige (Sweduga Sweden) och en dotterförening i Uganda (Sweduga Uganda).
Den svenska föreningen lägger upp riktlinjer, följer upp och söker sponsorer för verksamheten medan den ugandiska delen utför det operativa arbetet på plats.
Styrelsen för Sverige har genomgått ett skifte av styrelsemedlemmar de senaste åren. Och jag kan med stolthet se att vi verkligen fått en engagerad och stark styrelse. Styrelsemedlemmarna kommer från Sverige, Malta och England. i dessa tider börjar vi bli riktigt duktiga på att hålla våra möten digitalt.
Den ugandiska delen genomgår för tillfället en uppgradering från (CBO (Community based organisation) till ett NGO (Non-governmental organisation). I den sistnämnda kan vi jobba över hela landet och inte bara lokalt. Styrelsen där består av 3 kvinnor från Uganda (bl.a våra medarbetare Leticia och Charity) samt 3 män från styrelsen i Sverige. Vi har fått erfara att det är ganska komplicerat och dyrt att bilda ett NGO, men tyvärr nödvändigt om vi ska kunna driva vår verksamhet vidare.

Vår personal i Uganda
Tro det eller ej, men vi har faktiskt 9 personer i vårt team på plats i Uganda. Vi kommer att göra en närmre presentation av dem på vår hemsida.
Här är namnen på dem:

  • Leticia Namagembe, Operations manager, Masaka
  • Charity Oliver, Operations manager, Kiboga
  • Dr Muwanga, Doctor, Masaka
  • Batambula Hamuzah, Agriculture teacher, Masaka/Kiboga
  • Andrew Ssejjuko,  Security guard, Masaka
  • Yiga Daraus,  Security guard, Masaka
  • Byaruhunga Bosco, Security guard, Kiboga
  • Nakiyimba Dorah, Cleaning lady, Masaka
  • Mama Ssebowa, Cooking, Masaka

 

STORT TACK TILL ALLA NI SOM STÖTTAR VÅRT ARBETE I UGANDA

TACK VARE ER HAR VI KUNNAT UTRÄTTA MYCKET 2021

2022-04-03

DAN ADOLFSSON