Uganda

 

 

 

Om Uganda

Uganda är en republik i Östafrika med ca 44 miljoner invånare som gränsar mot Kenya, Tanzania, Rwanda, Demokratiska Republiken Kongo och Sydsudan. En stor del av Afrikas största sjö, Victoriasjön (världens tredje största sjö), ligger i Ugandas territorium. Ugandas yta är hälften av Sveriges. Högsta bergstopp, Alexandra är 5.000 meter över havet.

Huvudstaden är Kampala och officiella språk är engelska, luganda och swahili. Uganda var en engelsk koloni fram till 1962. Valutan är ugandiska shilling (UGX). Tidsskillnaden till Sverige är +2 timmar.

Uganda ligger på ekvatorn och är ett bördigt land med många sjöar och floder och har många storviltsreservat, bl a med bergsgorillor. Landet beskrevs av Winston Churchill som ”Afrikas pärla”.

Landet är huvudsakligen kristet men också med en hel del muslimer.

Ett stort miljöproblem är olovlig skogsavverkning för att få ved till matlagning och har lett till problem med jorderosion. 51% av befolkningen bedöms leva under fattigdomsstrecket (dvs <10:–/dag) och jordbruket sysselsätter 80% av befolkningen.

Maktkoncentration i kombination med svaga institutioner och utbredd korruption bidrar till obalans och otydlighet mellan den verkställande, lagstiftande och dömande makten. Den unga oppositionen är svag och splittrad och saknar till stor del den ideologiska värdegrund som kännetecknar etablerade partier. Nuvarande president, Yoweri Museveni, har varit vid makten sedan 1986.

Uganda har 35% kvinnliga ledamöter parlamentet, parlamentets talman är en kvinna och i regeringen är omkring en fjärdedel av de seniora ministrarna kvinnor. Den relativt goda närvaron av kvinnor i det politiska beslutsfattandet har dock inte omsatts i en påtaglig förbättring av kvinnors inflytande eller situation.

Könsbaserat våld är ett stort problem i Uganda och över hälften av alla kvinnor anger att de utsatts för fysiskt eller sexuellt våld.

Vidare är abort endast lagligt i Uganda om graviditeten medför risk för kvinnans liv och ett stort antal osäkra aborter sker varje år, speciellt bland kvinnor i unga åldrar.

 

 

Kontakta oss

Kontakta oss på Sweduga om du har frågor eller funderingat, eller om du vill ge ett bidrag. Vi svarar gärna på alla era frågor.

Sweduga, Markaryd

Ring oss +46 70 594 6535